Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Upprustning av Långvindsväg

Print Friendly, PDF & Email

Nu kan boende och besökande i Långvinds fritidsområde se fram mot en upprustad väg till fritidsområdet till en kostnad av två miljoner kronor.

– Det är klart med bidrag på 800 000 kronor från Vägverket. Nu har vi en enorm chans att rusta vägen. De här pengarna kommer aldrig tillbaka, säger Mats Persson, ordförande för Snäckenvägens vägsamfällighetsförening.

Den vägsträcka som är aktuell för upprustning, med helt ny vägkropp och ny asfalt, är 1,5 km väg från korsningen Svensviksvägen–Byhedsstigen längs Byhedsjön mot Långvindsbruk. Vägverket har anslagit 800 000 kr till upprustning. Vägföreningen har fonderat 500 000 kr för upprustning. Resterande 700 000 kr räknar föreningen med att finansiera med banklån.

– Om det går som jag hoppas kan vi börja arbetet med vägkroppen i höst för att sedan asfaltera nästa vår, berättar Mats Persson.

Eftersom Långvinds samfällighetsförening äger mer än 90 procent av vägen, måste föreningen först ge sitt godkännande till vägprojektet. Mats Persson tror inte det blir något problem.

I dag betalar husägare i Långvinds fritidsområde 240 kr per år för vägen. Det blir sannolikt en höjning av den låga vägavgiften, för att kunna amortera av lånet på fem år.

Även efter en eventuell höjning är det en låg vägavgift. I Fjäle genomförde man nyligen en upprustning av vägen liknande den som nu är aktuell i Långvind. Husägarna i Fjäle fritidsområde betalar 900 kr per år, berättar Mats Persson.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv