Vandring Långvind–Korsholmen

Dagsvandringen Långvind–Långvinds fritidsområde–Korsholmen–Långvind är cirka 24 kilometer. Den börjar och slutar på Kungsgården Långvind, Enånger.

Vandringen går från Långvinds genuina bruksmiljö från svensk stormaktstid och fortsätter genom skog och mark till Långvinds fritidsområde. Här går vandringen på stigar längs havet; längs vägen finns möjlighet till bad och sport av olika slag. Ute på Korsholmen möter vandraren en historisk gävlebohamn och platsen där pilgrimsvandrare på väg till Nidaros (i dag Trondheim) steg i land på medeltiden.

Vandringen börjar i Långvinds fantastiska bruksmiljö. Här finns en lindallé – Norrlands enda av betydelse – och en förtjusande bruksmiljö med kapell, loppmarknad, bruksmuseum, herrgård, herrgårdsdamm, masugnsruin, ångsågverk och en mängd andra lämningar från järnbrukstiden.

Vandringen följer gamla vägen genom bruket och korsar asfaltsvägen till Långvinds fritidsområde. Den fortsätter i östra kanten av åkern, som binder samman det som från medeltiden till 1900-talet var Långvinds by. Vandringen går på små stigar och vägar väster om Byhedsjön till Saltpannan och småbåtshamnen i Långvinds fritidsområde.

I Långvinds fritidsområde fortsätter vandringen på Tärnstigen – vägen längst till väster i fritidsområdet – och ner till havet. Här tar en underbar strandstig vid, som går i ytterkanten av fritidsområdet, via de två sandstränderna Kråknässand och Snäcken till Snäckens naturreservat, med klapperstensfält och ytterskärgårdsnatur. Naturreservatet är Enångersåsen yttersta del, rullstensåsens utlöpare i Östersjön. Flera stiger leder igenom naturreservatet.

I Långvinds fritidsområde finns insjöbad (Byhedsjön), två härliga havsbad (Kråknäs och Snäcken) och möjlighet att hitta sin egen lilla havsvik med sandstrand. Fritidsområdet har både sommarbutik med enkel servering och planer för tennis, fotboll, beachvolley och bangolf samt fiske i Byhedsjön.

Vandringen går vidare från Snäckens naturreservat via Dragösviken och dess småbåtshamn till Korsholmen, eller Fäbodön som den också heter. Den var för några hundra år sedan en ö, men landhöjningen har gjort den till en del av fastlandet. Där den asfalterade vägen är som lägst, ser man tydligt hur nära havet är i sydöst (Dragösviken) och nordväst (avsnörpta havsvikarna Dragöspunsarna).

pilgrimsvandring Korsholmen

Vandringen fortsätter ut till Korsholmen, en halvö i yttersta havsbandet, och sedan vidare södra vägen till Korsholmsudden och den fina naturhamn, gävlebohamn, som finns här (bilden). Det var också på denna plats pilgrimer steg i land på medeltiden, för att anträda den långa vandringen längs Sankt Olavsleden till Nidaros. Här börjar en pilgrimsled, Stråsjöleden, som fortsätter genom Hälsingland till Härjedalen–Jämtland–Tröndelagen och målet Nidaros (Trondheim).

Större delen av Korsholmen samt hav och öar norrut till Långvindsbruk är ett naturreservat, Långvinds naturreservat. Det är ett av de största marina reservaten i Östersjön. Naturreservatet är 1 265 hektar stort, varav vatten 939,5 hektar (i huvudsak hav) och land 325,5 hektar.

Vandringen tillbaka går via norra vägen från Korsholmsudden ut till vägen till Långvindsbruk. Vägen är, med undantag för delen på Korsholmen, asfalterad. Vandringen går på Enångersåsen på dess väg mot Långvindsbruk, där man efter cirka sju kilometer kommer fram till vägskälet mot Långvindsbruk. Från vägskälet är det några hundra meter till Kungsgården Långvind

Sidan uppdaterad 31 juli 2022