Kulturarvsturism

Kulturarvsturism är en relativt ny företeelse men något som hela tiden växer.

Kulturarvsturisten är kräsen och vill se det bästa en plats har att erbjuda, gärna något som ger en upplevelse utöver det vanliga.

Våra medeltida kyrkor i Hälsingland kan bli viktiga mål för kulturarvsturisten om vi marknadsför dem på rätt sätt.

KyrkoKonsult kan förklara kyrkorummets symbolik och inventariernas roll i helheten, och kanske framför allt tala om vilka personerna bakom skulpturer och målningar är, och varför de finns i kyrkorummet. För Svenska kyrkan är detta också medlemsvård. En fördjupad kunskap om Kyrkans historia är viktig för en fördjupad förståelse av den kristna tron.

KyrkoKonsult har tips och idéer samt stort kunnande inom området kulturarvsturism, om
• kyrkan – kultrum och kulturrum
• kyrkan – vårt främsta kulturarv
• kyrkan – unik byggnad, unik historia, unika inventarier

Sidan uppdaterad 9 oktober 2016