Om Gunnar Andersson

Upprinnelsen till företaget KyrkoKonsult är ett EU-projekt med namnet Hälsinglands Medeltid som avslutades  den 31 december 2010. I det projektet ledde jag arbetet med frågor om kyrkan och fann då att intresset hos allmänheten var mycket stort.

Det fanns ett uppdämt behov av guidade visningar, med möjlighet att få ställa frågor. Jag prövade också lite nya grepp genom att guida ur ett teologiskt istället för ett konsthistoriskt perspektiv, när det gällde skulpturer och målningar. Jag ställde därmed frågan vem som var personen bakom skulpturen eller målningen istället för vem var konstnären bakom verket. Kort sagt, ett försök att ”ge liv åt helgonen”. Detta slog mycket väl ut.

Efter den sista slutrapporteringen i Forsa församling den 17 mars 2011 kände jag att tiden var mogen för att förverkliga en dröm, att i egen regi fortsätta arbetet till gagn för församlingarna. Efter noggranna förberedelser kom så företaget KyrkoKonsult G. Andersson att starta den 1 juli 2011 med hela Uppsala stift som verksamhetsområde.

Gunnar Andersson

Sidan uppdaterad 9 oktober 2016