Limön

Limön ligger i Gävlebukten och är en av de mest intressanta öarna på Gästrikekusten och därmed Jungfrukusten. Limön hör historiskt till Gävle stad.

Limön har fått sitt namn av det fornnordiska ordet för kalk, ”lim”. Limön finns belagt som namn sedan 1646, enligt statliga Ortnamnsregistret. Ön har även haft stavningarna Limöön och Limöhn.

Unikt växt- och fågelliv
Den kalkrika jorden och ett bra klimat, gör att Limön har flera unika växter och ett rikt fågelliv. Vissa arter har sin nordligaste växtplats här. Limön är ett Natura 2000-område. Ön är också ett utpekat riksintresseområde och ett prioriterat område för naturreservat.

Limön hade länge ett kalkbrott, där mindre bemedlade Gävlebor bröt kalksten till borgarna i staden och till näraliggande bruk. Kalkstensbrytningen pågick till mitten av 1800-talet. Arbetarna bodde på Limön året runt och ägnade sig även åt jordbruk och fiske.

Fiskeläge, fyr och lotsstation
Historiskt har annars Limön varit en ö för fiskare. Det fanns tidigare ett fiskeläge på ön, med samma namn, som Gävlefiskarna nyttjade. Antalet fiskare har som mest varit åtta, enligt Wikipedia.

Limö hade under åren 1822–1912 lotsstation. Efter 90 år på Limön flyttade lotsstationen till fiskeläget Bönan på fastlandet nordöst om Gävle.

Ön fick fyr 1902. Det var en 16 meter hög träfyr i fyra våningar med kombinerad fyr- och bostadsbyggnad. Limön fick ny fyr 1980 i form av en rund, rödmålad fyrkur på en fackverksställning, totalt 21,5 meter hög, som fick behålla den gamla fyrens lins från 1902!

Bilden visar den gamla fyren i förgrunden och den nya bakom.

Limöns närhet till Gävle stad har sedan slutet av 1800-talet gjort den till ett populär utflyktsmål för främst Gävlebor. Författaren August Strindberg har berättat om sitt besök på ön.

År 1939 tog Gävle stad över ägandet av ön från staten.

Båttrafik under sommaren
I dag finns cirka 150 sommarstugor på ön. Gävle kommun har tre uthyrningsstugor i fiskeläget: ”Välj mellan den familjära Storstugan, mysiga Lillstugan eller härliga Ladugårdslängan”, skriver kommunen på sin uthyrningssida.

Kommunen har renoverat den gamla fyren.

På ön finns ett sommarkafé, som även serverar enklare maträtter, och en liten livsmedelsbutik. Limön har tre badplatser, Kalkudden, Scoutviken och Tärnviken, flera rastplatser och massor av stigar. Dricksvatten finns på några ställen.

Stigsystemet börjar i hamnen och breder ut sig över ön. På vissa ställen går stigen väldigt nära fritidshusen.

Limön har gästhamn med insegling i enslinjer och längs prickad led.

Gävle kommun har under sommaren båttrafik till och från ön från Södra Skeppsbron i centrala Gävle. Resan tar cirka 45 minuter.

Jörgen Bengtson
Foto: Gävle kommun och Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapet

Sidan uppdaterad 28 januari 2018