Vägar

Hälsingekusten har ett relativt bra vägnät, även om det saknas en kustväg i Hudiksvalls kommun. Större delen av Söderhamns och Nordanstigs kommuner har en kustväg.

Det finns tre vägar till Långvindsbruk, varav en allmän väg. En enskild väg går vidare från Långvindsbruk till Långvinds fritidsområde och Korsholmen.

Allmänna vägen från Ångersjön till Långvindsbruk
Huvudvägen till Långvindsbruk är en allmän väg, väg 673, från Europaväg 4 vid Ångersjöns rastplats över Myra till Långvindsbruk. Den asfalterade vägen slutar som grusväg vid gamla ångbåtsbryggan.

Väghållare är Trafikverket.

Pimsbovägen från Söderhamn till Långvindsbruk
En enskild väg, Pimsbovägen, ansluter till väg 673 strax före Långvindsbruk. Pimsbovägen går från Europaväg 4 vid Ale till en avfart 1,5 kilometer före Långvindsbruk.

Väghållare är Pimsbovägens samfällighetsförening.

Gamla vägen från Enånger till Myra
En privat väg går från tätorten Enånger till Myra, där den ansluter till väg 673, som går vidare till Långvindsbruk. Vägen från Enånger är den historiska vägen till Långvindsbruk. Vägen var allmän innan Trafikverket byggde vägen från Ångersjön till Myra i anslutning till att nya Europaväg 4 Enånger–Söderhamn blev klar 1999.

Väghållare är Långvinds skog AB.

Snäckenvägen till Långvinds fritidsområde
Från avtagsvägen vid Långvindsbruk går en enskild väg, Snäckenvägen, till Långvinds fritidsområde och vidare ut på Korsholmen till Bastharsviken.

Väghållare är Snäckenvägens samfällighetsförening.

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016