Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Fornstigen får vänta

Print Friendly, PDF & Email

Två vägar i Långvinds fritidsområde får kanske inte utlovat vintervatten till våren 2015. Långvinds samfällighetsförening vet inte om pengarna räcker till vintervatten åt alla, när föreningen summerar kostnaderna.

Gräventreprenaden blev, enligt billigaste offerten, visserligen betydligt billigare än styrelsen hade tagit höjd för, 7,5 miljoner kronor. Men ledningsnätet visade sig vara längre än man kände till, 9 000 meter istället för beräknat 7 500 meter. Avvikelsen beror på att vattenledningarna går över vägarna på många ställen, vilket förlänger ledningsnätet. Antalet ventiler är också fler än beräknat.

Styrelsen har cirka åtta miljoner till sitt förfogande, i fonderade medel och lånemandat från årsstämman 2014, för att ersätta de gamla sommarvattenledningarna med ett nytt vintervattennät till varje tomtgräns.

– Styrelsen bedömer att marginalen mellan entreprenadkontraktet på 7,5 miljoner kronor och disponibla medel är för liten och har av den anledningen beslutat att tillsvidare senarelägga arbetena på Renlavsstigen och Fornstigen till hösten 2015, skriver styrelsen i ett extra Långvindsbrevet till medlemmarna.

Årsstämman i juli 2015 får ta ställning till mer pengar, sannolikt i form av höjd låneram, om beslutade pengar inte räcker. Då vet också föreningen hur långt pengarna har räckt. Kanske räcker pengarna till hela eller delar av de två stigarna.

Långvind.com har sedan sommaren 2009 haft 20 artiklar om vintervatten i Långvind: Vintervattengrävning börjar (17 september 2014), Vintervatten i expressfart (20 juli 2014),  Vintervattenfrågan avgjord (2 juni 2014), Ja till vintervatten i Långvind (8 maj 2014), Vattenproblem i Långvind (18 april 2014), Långvind till domstol (17 februari 2014), Fortsatt strid om vintervatten (8 september 2013), Ångervecka i Långvinds fritidsområde (30 juli 2013), Vintervattenfrågan avgjord i Långvind (21 juli 2013), Ja till vintervatten i Långvind (29 juni 2013), Ny förrättning på gång (11 mars 2013), Domstol upphäver vattenplan (4 januari 2013), Vintervatten till Långvind (23 juli 2012), Långvind får vintervatten (11 oktober 2011), Vintervatten väntar (16 juli 2011), Vintervatten i sommarfokus (14 juli 2011), Fritidsområde får vintervatten (28 juni 2011), Vintervatten till del av Långvind (18 juli 1010) och Oklart om vintervatten i fritidsområdet (19 juli 2009).

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 6 november 2014

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv