Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Vintervatten till Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde får vintervatten till alla vägar. Det står klart efter gårdagens delvis stormiga stämma med Långvinds samfällighetsförening.

Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att bygga frostfria huvudvattenledningar längs tre sträckningar, som ger alla stigar – som vägarna kallas i fritidsområdet – möjlighet att få vintervatten. Finansieringen blir en kombination av att föreningen tar fonderade medel, ersättning från Länsstyrelsen för att göra naturreservat kring Dragöspunsarna och lån på maximalt 1,3 miljoner kronor.

För att enskilda fastigheter, som i dag har sommarvatten, ska få vintervatten, måste en majoritet av fastighetsägarna på en stig säga ja till vintervatten. Sedan återstår det praktiska arbetet med att projektera och genomföra dragningen av vintervatten längs stigen och till tomtgräns. Två stigar har redan gjort detta med stor framgång och till låg kostnad, Harstigen och Rävstigen. Här blev kostnaden för vintervatten cirka 17 000 kronor per tomt!

Stämman gav styrelsen mandat att teckna avtal med fastigheter på stigar, som vill dra ledningar för åretruntvatten. Fastighetsägare som sluter sådant avtal, får sin avgift till samfällighetsföreningen nedsatt med 1 300 kronor per år under tio år.

Hur stor intresset är för att ansluta nya fastigheter till det kommande stamnätet för vintervatten är oklart. Klart är att möjligheten kommer att finnas senast hösten 2013, för då ska utbyggnaden av nya huvudvattenledningar vara klar.

Stämman höll på i 4,5 timmar, vilket sannolikt är rekord. Antalet deltagare var också många.

Styrelsen hade, vad Långvind.com vet, rekordmånga förslag till stämman, totalt sju stycken. Stämma sade ja till dem alla: ny kapitalplaceringspolicy, iordningställande av Kråknäsparkeringen, nya huvudvattenledningar, höjd beloppsnivå (två prisbasbelopp) som styrelsen kan besluta om på egen hand, stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämman via e-post och stadgeändring som gör att föreningen verkligen avsätter medel till underhålls- och förnyelsefond för respektive gemensamhetsanläggning.

Den gamla styrelsen fick förnyat förtroende, alla blev omvalda, med ordförande Torbjörn Englund i spetsen.

Revisorerna blev det däremot strid om. Efter sluten votering blev det omval av Björn Bergström, som valberedningen ville peta, och Marcela Arosenius.

Långvinds fritidsområde är länets största. Här finns 439 fastigheter, varav 334 är bebyggda. Samfällighetsföreningen ansvarar för bland annat bilvägar, strand- och skogsstigar, vattenförsörjning, småbåtshamn, badstränder, tennisbanor och andra idrottsanläggningar, lekplatser, bangolf, föreningslokal och sommarbutik i fritidsområdet.

Jörgen Bengtson

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv