Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Vintervattenfrågan avgjord i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde får vintervatten till alla tomter inom tre-fyra år. Det står klart efter dagens delvis stormiga stämma med Långvinds samfällighetsförening, Gävleborgs största.

Det enda som kan rucka på detta är om det blir bifall på en överklagan av Lantmäteriverkets förrättning om vintervatten i fritidsområdet.

Förra årets stämma gav styrelsen i uppdrag att bygga frostfria huvudvattenledningar. Dessa skulle göra det möjligt för boende längs en stig, som vägarna kallas i fritidsområdet, att bygga ett lokalt vintervattennät och ansluta det till de nya huvudvattenledningarna. Denna modell underkände Lantmäteriet vid sin förrättning och beslutade istället att alla fastigheter som i dag saknar vintervatten ska få det till tomtgräns. Tomtägare kan sedan själv bestämma om man vill ha vinter- eller sommarvatten, med olika nivåer på fonderingar och årsavgifter som följd.

Årets stämma beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för vintervattenledningsutbyggnaden. Projektgruppen ska bland annat detaljplanera arbetet, föreslå tekniska lösningar, budgetera kostnader och kontrollera arbetet. För att finansiera detta beslutade stämman att börja fondera pengar för att ersätta det gamla sommarvattennätet, som kostar 100 000 kronor i underhåll per år, och ta lån på upp till 5,2 miljoner kronor för att bygga ett komplett vintervattennät till tomtgräns.

Tanken är att genomföra arbetet på tre år, så det ska vara klart hösten 2015. Tidsplanen lär knappast hålla, eftersom en överklagan av lantmäteribeslutet väntar på avgörande hos Mark- och miljödomstolen i Östersund.

Den långa stridsfrågan om vintervatten i Långvinds fritidsområde, som pågått i över 20 år, torde dock vara avgjord i och med årets lantmäteriförrättning och föreningsstämma. Nu är det inte längre en fråga om utan när alla får möjlighet till vintervatten.

Stämman i Kolhuset, Långvindsbruk, höll på i över fyra timmar. Antalet deltagare var 156 personer, det mesta på många år.

Stämma sade också ja till styrelsens två andra förslag: att förhandla fram villkoren för att göra Dragöspunsarna till del av ett nytt naturreservat och investera i ny filteranläggning och hydropress i vattenverket.

Det blev en hel del förändringar som följd av stämmans val.

Revisorerna fick respass, styrelsen delvis ny sammansättning och valberedningen en knäpp på näsan.

Nya revisorer är Peter Grönström och Anders Järnkrok, med Jonas Broström och Tommy Karlsson som ersättare.

Anders Kjällman tar steget in i styrelsen sedan Lennart Sundberg avsagt sig omval, med Hans Westelius och Pia Wallin som nya ersättare. I övrigt blev det omval av två ledamöter, Sven Sjöberg och Margaretha Holmgren, och tre ersättare, Anders Björkman, Per Eriksson och Tord Karlsson. Torbjörn Englund fortsätter som ordförande.

Även valberedningen blev omvald, men här visade stämman missnöje genom att tillsätta en arbetsgrupp. Den ska ta fram en arbetsordning för valberedningen, så den bland annat presenterar sitt förslag i god tid före stämman och inte som nu direkt på stämman.

Stämman var fortsatt splittrad i vattenfrågan, men tog alla stadgeenliga personval i full enighet.

Långvinds fritidsområde är länets och kanske Norrlands största. Här finns 439 fastigheter, varav 333 är bebyggda. Samfällighetsföreningen ansvarar för bland annat bilvägar, strand- och skogsstigar, vattenförsörjning, småbåtshamn, badstränder, tennisbanor och andra idrottsanläggningar, lekplatser, bangolf, föreningslokal och sommarbutik i fritidsområdet.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv