Boka boende på Kungsgården Långvind!

Ja till vintervatten i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde får vintervatten. Men det kan ta upp till tio år innan alla fastigheter får vintervatten till tomtgräns.

Det är resultatet av Lantmäteriverkets nya förrättning, som blev klar i veckan. Flera Långvindsbor har motsatt sig att föreningen ska göra sommarvattenledningar till vintervattenledningar. Men Lantmäteriet går på styrelsens och stämmans linje.

I sitt beslut skriver Lantmäteriet att ”Anläggningsbeslut […] rörande Långvind ga:2 ska ändras så att hela vattenledningsnätet blir ett vintervattennät. Vid utförandet skall hänsyn tas till naturvärden och markförhållanden. […] Utförandet/rustningen skall vara klar senast 10 år efter det att anläggningsbeslutet vunnit laga kraft.”

Lantmäteriets beslut omfattar även andelstal och vilka som ska betala för förrättningen. Lantmäteriet ger också samfällighetsföreningens styrelse rätt att ändra andelstal för en fastighet om en bostad stadigvarande ändras från helårsboende och vice versa samt om en obebyggd tomt bebyggs med helårsbostad eller fritidsbostad.

Beslutet innebär att föreningen kan fortsätta sitt påbörjade arbete med att ersätta stomnätet för sommarvatten med ett vintervattennät till varje väg i området och sedan till tomtgräns.

Nuvarande sommarvattennät är 35 år gammalt och är på vägg att bli ålderstiget och slitet. Vid vårens påsläpp av sommarvatten var det ovanligt många läckage i nätet.

Möjlighet finns att överklaga Lantmäteriets beslutet till Mark- och miljödomstolen i Östersund. Överklagan ska ha kommit till lantmäterimyndigheten senast den 18 juli 2013.

Långvind.com har sedan sommaren 2009 haft nio artiklar om vintervattenfrågan i Långvinds fritidsområde: Ny förrättning på gång (11 mars 2013), Domstol upphäver vattenplan (4 januari 2013), Vintervatten till Långvind (23 juli 2012), Långvind får vintervatten (11 oktober 2011), Vintervatten väntar (16 juli 2011), Vintervatten i sommarfokus (14 juli 2011), Fritidsområde får vintervatten (28 juni 2011), Vintervatten till del av Långvind (18 juli 1010) och Oklart om vintervatten i fritidsområdet (19 juli 2009).

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv