Boka boende på Kungsgården Långvind!

Oklart om vintervatten i fritidsområdet

Print Friendly, PDF & Email

Frågan om vintervatten i Långvinds fritidsområde ska utredas ytterligare. Det blev resultatet av årsstämman med Långvinds samfällighetsförening i går. Vintervatten till alla skulle kosta cirka 50 000 kronor per fastighet. Många på stämman var beredda att betala det, andra inte.

– Det blir fortsatt utredning och en ny enkät till alla medlemmar. Eventuellt kallar vi till en extrastämma, när vi har utrett frågan vidare och enkätsvaren har kommit in, säger Bosse Sjöberg, vattenansvarig i föreningen, till Langvind.com.

Vattenfrågan engagerar människor. Rekordmånga, 184 personer, kom till årsstämman i Kolhuset, Långvindsbruk. Styrelsen fick i uppdrag att ta reda på hur många som vill ha vintervatten och vad det skulle kosta.

Det finns två alternativ för framtiden. Antingen drar föreningen vintervattenledningar till alla som vill ha det. Eller så börjar föreningen avsätta pengar för ett framtida byte från sommar- till vintervattenledningar för alla.

Långvinds fritidsområde är länets största. I den äldre delen (etapp 1) har 33 av 340 fastigheter vintervatten genom föreningens försorg; ytterligare tjugotalet fastigheter har vatten från egen brunn. I den nyare delen (etapp 2) har alla 99 tomter vintervatten.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv