Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Domstol upphäver vattenplan

Print Friendly, PDF & Email

Mark- och miljödomstolen i Östersund ger Långvinds samfällighetsförening bakläxa. Föreningen får inte anlägga nya huvudvattenledningar på frostfritt djup utan ny förrättning.

Men planerna på att förse alla stigar och vägar med vintervatten i ena ändan av stigen/vägen, ligger fast. Dock måste det till en ny förrättning för att fortsätta med arbetet.

Domslutet kom den 15 november 2012 sedan medlemmar i samfällighetsföreningen överklagat 2011 års stämmobeslut om att anlägga nya, frostfria huvudvattenledningar och att fondera pengar för detta. Domstolen konstaterar att den gamla förrättningen inte ger utrymme för att förlägga huvudvattenledningar på frostfritt djup samt att fonderingen för detta ska sänkas med en tredjedel.

Föreningen ska också stå för motpartens kostnader. Här täcker dock föreningens försäkring både motpartens och egna kostnader – förutom en självrisk på 15 000 kronor.

– För föreningen innebär detta att en ansökan nu lämnats in till Lantmäteriverket om en ny förrättning för anläggandet av nya huvudvattenledningar på frostfritt djup med mera i enlighet med det mandat som stämman tidigare gett styrelsen. Lantmäteriverket bedömer att förrättningen ska vara avslutad och införd i fastighetsregistret, om inget oförutsett inträffar, sommaren 2013, säger samfällighetsföreningens styrelseordförande Torbjörn Englund i dag på föreningens webbplats www.langvind.se.

Styrelsen fortsätter att planera för vidare vintervattenledningsnätsutbyggnad, med målet att det under hösten 2013 ska finnas nya huvudvattenledningar på frostfritt djup. Fonderingsbeslutet kommer att regleras på fakturan som skickas ut till medlemmarna våren 2013.

– Styrelsen konstaterar dock att domstolen missuppfattat fonderingsbeslutet eftersom fonderingen redan var beräknad på nya sommarvattenledningar, kommenterar Torbjörn Englund.

Långvind.com har haft flera artiklar om vintervattenplanerna i Långvinds fritidsområde, senast Vintervatten till Långvind, publicerad 23 juli 2012.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv