Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Långvind får vintervatten

Print Friendly, PDF & Email

Arbetet med att ge Långvinds fritidsområde vintervatten vid alla vägar, är i full gång.

I juli sade årsstämman med Långvinds samfällighetsförening ja till ett stamnät för vintervattenledningar. Föreningen började i år att avsätta pengar för detta och för framtida byte från sommar- till vintervattenledningar för alla. I ett första steg är det dock vintervatten till varje väg och stig som gäller, ett arbete som kommer att ta flera år.

Förra året grävde boende längs Rävstigen ned en grov vattenledning (diameter 110 millimeter) på frostfritt djup från Byhedsstigen via Rävstigen till Saltpannavägen. Denna ledning ska kunna mata hela området längs Saltpannavägen med vatten.

I september i år började samfällighetsföreningen att gräva ned vattenledning på frostfritt djup längs Saltpannavägen, från Rävstigen till Harstigen. Vid Harstigen har de boende tagit över grävningen längs den egna stigen och sedan anslutit enskilda fastigheter.

– Vintervattendragning till Harstigen kommer att bli klar i år, även om alla inte kopplar upp sig, säger vattenansvarige Bosse Sjöberg till Långvind.com.

– Vi har problem med sommarvattenledningar som spricker och läcker, säger Bosse Sjöberg. Han ser fram mot ett successivt byte av gamla, dåliga sommarvattenledningar till nya, frostfritt förlagda ledningar.

De nya huvudvattenledningarna kommer att anläggas i flera etapper, där Saltpannavägen och Kråknäsvägen ligger i de första etapperna. Senare etapp omfattar anslutning av Renlavsstigen och Fornstigen. Vad som händer nästa år är inte klart ännu. Styrelsen har nämligen fått en stämning på halsen av en missnöjd medlem, som inte tycker om stämmans beslut.

De gamla sommarvattenledningarna sjunger på sista versen, men de kan få nytt liv – som bärare av optofiberkablar.

– Vi kommer att kunna använda sommarvattenledningarna på respektive stig för fiberdragning för dem som vill ha det, säger han.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv