Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Återreglering av telefonin

Print Friendly, PDF & Email

Kungsgården Långvind och familjen Bengtson har nu varit utan fast telefoni i en vecka. Varken Tele 2, som levererar telefonitjänsten, eller Telia, som står för ledningen, tar ansvar för situationen. Båda skyller på varandra. Jörgen Bengtsons anmälan av Telia till Post- och telestyrelsen (PTS) ser inte ut att hjälpa.

PTS har svarat på de senaste inlagorna. PTS kan eller vill inte vidta rättsliga åtgärder för att tvinga Telia att koppla upp abonnenten mot kopparledningen igen eller tvinga Telia att kompensera abonnenten för merkostnad, merarbete och förluster i näringsverksamheten.

PTS håller med om att Telias agerande som nätägare är oacceptabelt.

PTS bekräftar att abonnenten är tillförsäkrad samma funktionalitet men inte samma valfrihet med ny teknik. PTS ger mycket tydligt besked på den senare punkten: När Telia byter teknik är abonnenten inte tillförsäkrad valfrihet av telefonileverantör. Den avreglerade telefonmarknaden blir plötsligt återreglerad, eftersom bara Telia erbjuder telefoni till alla. Telia har frivilligt tagit på sig att erbjuda alla med telefon över kopparnätet en ersättning i form av i första hand fast mobil.

Olof Bjurö, PTS, utvecklar svaret:

– Lagen ger i sig inte konsumenter rättigheter att kunna välja mellan flera olika leverantörer av telefoni. Utgångspunkten, i Sverige liksom i andra EU-länder, är att telefoni och bredband tillhandahålls av marknaden. Samtidigt vet vi att förutsättningarna är sämre för marknadsdriven utbyggnad av infrastruktur i glesbefolkade områden jämfört med tätorter. PTS har därför arbetat med många olika åtgärder för att så många konsumenter som möjligt ska ha flera olika leverantörer, och därmed ett brett tjänsteutbud, att välja mellan.

Olof Bjurö ger fyra exempel på vad PTS gör för att förbättra telefonin i glesbygd:

• PTS ”ställer mycket höga krav på befolkningstäckning i de olika mobila kommunikationsnäten”.

• PTS har ”tilldelat nya tillstånd i 900 MHz-bandet” som ger bättre yttäckning.

• PTS har gett Telenor och Tele 2 licens i 800 MHz-bandet mot att företagen lovar att ”använda upp till 300 miljoner kronor under de närmaste åren för att täcka de hushåll och företag som idag saknar möjlighet till bredband med minst 1 Mbit/s”.

• PTS medfinansierar fiberoptisk bredbandsutbyggnad, som ”ger nya möjligheter för byalag, andra lokala utvecklingsgrupper och kommuner att bygga bredband på landsbygden, där marknaden inte kommer att bygga”.

Problemet i Långvindsbruk och många andra orter och bygder, som nu blir av med det fasta telenätet, är att mobilnäten har obefintlig eller dålig täckning och att fiberalternativet inte finns.

Björn Berg på Telia bekräftar i samtal med Jörgen Bengtson att Telia inte har några planer på att bygga ut mobilnätet med anledning av att bolaget avvecklar kopparnätet.

Olof Bjurö avslutar sitt brev optimistiskt med att PTS ”har regelbundna möten med Telia Sonera och konstaterar nu att de kommer att vidta en rad förbättringsåtgärder för de kunder som berörs. Vi kommer givetvis att följa upp att föreslagna åtgärder vidtas.”

Under tiden har Kungsgården Långvind en urkopplad telefon, där en telefonsvarare lögnaktigt säger ”att numret är stängt på kundens begäran”, varefter telefonsvararen hänvisar till ett mobilnummer. En enkel vidarekoppling, som tidigare fanns på abonnemanget, vill Telia inte göra.

Telia har vid två tillfällen lovat att skicka avtal för fast mobil, vilket ännu inte har nått mottagaren. Inte heller den skriftliga kommunikationen verkar alltså att fungera.

Felanmälan till Tele 2 har inte heller gett något resultat, trots att bolaget i måndags lovade att återkomma inom 48 timmar. Nu har det gått dubbelt så lång tid, utan att Tele 2 har hört av sig.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv