Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Vintervatten till del av Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Två nya vägar får vintervatten i Långvinds fritidsområde, Älgstigen och Rävstigen. Dessutom börjar föreningen avsätta pengar för framtida investeringar i vintervattenledningar. Däremot blir det ingen generell utbyggnad av vintervatten i området, åtminstone inte den närmaste tiden. Det blev resultatet av dagens årsstämma med Långvinds samfällighetsförening.

Förra årets stämma gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan om vintervatten. Efter enkäter och samrådsmöten stod det klart att det inte fanns nödvändig majoritet för en samlad utbyggnad. Kostnaden, cirka 50 000 kronor per fastighet, avskräckte. Nu blir det istället en fråga för respektive stig (väg) att ta ställning till. Samtidigt ville en majoritet på stämman att styrelsen skulle arbeta vidare med vintervattenfrågan.

Föreningen börjar nu avsätta pengar för ett framtida byte från sommar- till vintervattenledningar för alla. Om 17 år ska det finnas 7,5 miljoner fonderat. Stigar som vill satsa på vintervatten redan nu, kan göra det efter styrelsens godkännande.

I fritidsområdets äldre del (etapp 1) har 51 av 340 fastigheter vintervatten genom föreningens försorg; ytterligare några tiotal fastigheter har vatten från egen brunn. I den nyare delen (etapp 2) har alla 99 tomter vintervatten.

Vattenfrågan engagerar. Rekordmånga, 184 personer, kom till årsstämman i Kolhuset, Långvindsbruk, förra året. I år slöt färre upp, men vattenfrågan dominerade årsstämman ännu en gång.

För att klara fonderingen till vattenledningar och vägar samt upprustningen av Snäckenvägen, beslutade stämman att höja utdebiteringen från 3 500 till 3 800 kronor 2011–2012. För obebyggda tomter blev det en chockhöjning, från 460 till 1 760 kronor, vilket lär sätta fart på försäljning och byggnation av de 113 obebyggda tomterna.

I år blev det bara en personförändring i styrelsen för samfälligheten. Anders Björkman efterträdde Ingvar Balkefors som ersättare. På de två föregående årens stämmor har halva styrelsen blivit utbytt, så nu var det kontinuitet som gällde.

Torbjörn Englund blev omvald till ordförande. Han blev, tillsammans med Britta Englund och Bo Sjöberg, omvalda som ledamöter på två år. Sven Sjöberg, Lennart Sundberg, Christina Wall och Margaretha Holmgren har ett år kvar på sina mandatperioder.

Ersättare blev Per Eriksson, Elisabet Bystedt, Tord Karlsson, Anders Kjellman och Anders Björkman.

Revisorer blev Björn Bergström och Marcela Arosenius, med Dagmar Thullberg och nyvalda Peter Grönström som ersättare.

Långvinds fritidsområde är länets största och ansvarar för bland annat bilvägar, strand- och skogsstigar, vattenförsörjning, småbåtshamn, badstränder, tennisbanor och andra idrottsanläggningar, lekplatser, bangolf, föreningslokal och sommarbutik i fritidsområdet. Föreningen hade 2010–2011 en årsomslutning på strax över en miljon kronor.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv