Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Vintervatten i sommarfokus

Print Friendly, PDF & Email

Vintervatten står i fokus, när Långvinds samfällighetsförening håller årsstämma på lördag i Kolhuset, Långvindsbruk. Föreningen är – med sina 326 bebyggda tomter, 113 obebyggda tomter och intäkter på 1 351 000 kronor – Gävleborgs största samfällighetsförening.

Som Långvind.com rapporterade den 28 juni, ”Fritidsområde får vintervatten”, föreslår samfällighetsföreningens styrelse en utbyggnad av stomnät för vintervatten. Styrelsen vill i två etapper anlägga ett nytt ledningsnät på frostfritt djup fram till varje enskild väg, eller stig som det heter i Långvinds fritidsområde. Sedan får de boende själva ta ansvar för vintervatten längs den egna stigen.

I dag finns inga pengar fonderade för att förnya vattennätet framöver. Styrelsen beräknar att dagens sommarvattenledningar i etapp ett har en livslängd på maximalt 15–20 år till. Styrelsen föreslår stämman att avsätta 1 300 kronor per fastighet och år till nya vattenledningar. På 17 år ger det 7,5 miljoner kronor i fonderade medel. Styrelsen vill avsätta samma belopp per fastighet för etapp två (Korsholmen), som har vintervatten.

Styrelsen vill anlägga nya huvudvattenledningar i två etapper. Etapp ett omfattar Saltpannavägen och Kråknäsvägen. Etapp två omfattar anslutning av Renlavsstigen och Fornstigen. För att gå i land med detta vill föreningen låna 1,7 miljoner kronor.

Styrelsen vill också att Fiberstaden AB, som håller på att ansluta Långvinds fritidsområde med fiberoptiskt bredband, ska få disponera ett rum i Sommarbutikens förråd som nod.

Till sist vill styrelsen också rusta upp lekplatser i området för 60 000 kronor.

Det är inte bara styrelsen, som kommer med ovanligt många förslag. Även medlemmarna är på hugget.

Årets stämma har att ta ställning till hela sju motioner. Fem av dem har föreningens tidigare kassör, Peter Anderzén, som avsändare och handlar om föreningens ekonomi, information och lantmäteriförrättningshantering. Ove Westerlund motionerar om vintervatten till Harstigen, som de boende själva är beredda att bekosta. Arne Jansson vill att föreningen ska åtgärda stenar och stubbar, som förfular området som en följd av bland annat Fortums ledningsarbete.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv