Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Fritidsområde får vintervatten

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde kan få vintervatten till varje enskild väg. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening föreslår att föreningen bygger ett stomnät för vintervatten. Om årsstämman går på samma linje i juli, kan grävningen börja redan i höst.

Styrelsens plan är att i två etapper anlägga ett stomnät för vatten på frostfritt djup. Sedan får de boende längs en väg, eller stig som det vanligen heter i Långvinds fritidsområde, själva ta ansvar för om de vill ersätta de åldrande sommarvattenledningarna med vintervattenledningar. Flera stigar har redan anlagt vintervattenledningar, senast Rävstigen.

– Vi kommer att föreslå att föreningen bygger stomnät i två etapper. Etapp ett blir den stora delen av Saltpannavägen och Kråknäsvägen. Etapp två blir resterande del av Saltpannavägen och anslutning av Renlavsstigen och Fornstigen, sannolikt via Snäckenvägen, säger Bo Sjöberg, vattenansvarig i samfällighetsföreningen, till Långvind.com.

– Om stämman säger ja kan vi börja gräva direkt efter det att sommarvattnet stängs av i mitten av oktober, säger han.

De gamla sommarvattenledningarna ligger ytligt och blir skörare med åren. I år har det varit ovanligt mycket vattenläckor och problem med gamla ledningar. Gamla ledningar måste med tiden ersättas med nya, och då ligger det nära till hands att göra det med vintervattenledningar.

Årsstämman 2010 sa nej till vintervatten för hela Långvinds fritidsområde – samtidigt som stämman uppmanade föreningen att arbeta vidare med frågan. Ett led i detta är att föreningen har börjat avsätta pengar för framtida investeringar i vintervattenledningar. Om 17 år ska det finnas 7,5 miljoner fonderat. Stigar som vill satsa på vintervatten, kan göra det efter styrelsens godkännande.

Om stämman går på styrelsens linje kommer varje väg och stig att få en vintervattenledning att ansluta till inom två år.

I fritidsområdets äldre del (etapp 1) har femtiotalet av 340 fastigheter vintervatten genom föreningens försorg; ytterligare några tiotal fastigheter har vatten från egen brunn. I den nyare delen (etapp 2) har alla 99 tomter vintervatten.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv