Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Vattenproblem i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Områden med sommarvatten har ofta problem vid vattenpåsläpp. I Långvinds fritidsområde blev sommarvattnet försenat flera dagar på Svensviksvägen, Renlavsstigen och Fornstigen på grund av stora vattenläckor.

När man släpper på sommarvatten gäller det att alla anslutna fastigheter har sina ventiler i ordning. Om så inte är fallet kan resultatet bli stora vattenläckor, som gör att vattenansvarig måsta stänga av vattnet till just den vägen eller området. Så var fallet i Långvinds fritidsområde, när vattenpåsläppet startade i början av veckan.

I går kunde vattenansvarig i fritidsområdet, Bo Sjöberg, rapportera på föreningens webbplats: ”Sommarvattnet är nu påsläppt i hela området. Problemet har varit att flera stugägare inte skött sina ventiler.”

Problemen med sommarvattenpåsläpp och – som är fallet i Långvind – ett gammalt sommarvattennät påskyndar sannolikt övergången till ett nytt vattennät på frostfritt djup. I ett sådant nät får alla fastigheter vintervattenanslutning, även om en del väljer att behålla sommarvattenanslutning och betala en lägre avgift för enbart sommarvatten.

Vintervatten i Långvinds fritidsområde är en stridsfråga sedan över 20 år. Föreningsstämman 2013 beslutade att införa vintervatten till alla tomter inom tre-fyra år. Lantmäteriförrättning från 30 juni 2013 blev dock överklagad, vilket har skjutit frågan på framtiden.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv