Boka boende på Kungsgården Långvind!

Långvind till domstol

Print Friendly, PDF & Email

Frågan om vintervatten i Långvinds fritidsområde blir domstolsfråga den 11 mars.

Då blir det förhandling i Mark- och miljödomstolen. Bakgrunden är att en grupp markägare i fritidsområdet – med förre samfällighetsföreningsordföranden Björn Bergström i spetsen – har överklagat Lantmäteriverkets förrättningsbeslut om att anlägga vintervattennät till alla fastigheter i området.

För en tag sedan fick berörda parter – samfällighetsföreningens styrelse och markägarna – kallelse till förhandling.

– Vid förhandlingen så kommer både de som klagat och de som valt att försvara förrättningsbeslutet beredas tillfälle att utveckla sina respektive ståndpunkter, om dessa anses behövas kompletteras. Men även de som ännu inte sagt något kommer få chansen om de vill, skriver föreningens ordförande, Torbjörn Englund, på föreningens webbplats (13/2).

Det kan också bli aktuellt för domstolen att göra syn av området. Torbjörn Englund tror dock det är mindre troligt, med tanke på vad målet handlar om. Efter förhandlingen får parterna sannolikt slutföra sin talan skriftligt. Sedan kommer domstolen att fatta sitt beslut.

Långvind.com har haft över dussinet artiklar om vattenstriderna i Långvinds fritidsområde: Fortsatt strid om vintervatten (8 september 2013), Ångervecka i Långvinds fritidsområde (30 juli 2013), Vintervattenfrågan avgjord i Långvind (21 juli 2013), Ja till vintervatten i Långvind (29 juni 2013), Ny förrättning på gång (11 mars 2013), Domstol upphäver vattenplan (4 januari 2013), Vintervatten till Långvind (23 juli 2012), Långvind får vintervatten (11 oktober 2011), Vintervatten väntar (16 juli 2011), Vintervatten i sommarfokus (14 juli 2011), Fritidsområde får vintervatten (28 juni 2011), Vintervatten till del av Långvind (18 juli 1010) och Oklart om vintervatten i fritidsområdet (19 juli 2009).

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv