Fortsatt strid om vintervatten

Långvinds fritidsområde får ingen ro om vintervatten. Nu har en grupp fastighetsägare, med förre samfällighetsföreningsordföranden Björn Bergström i spetsen, överklagat Lantmäteriverkets förrättningsbeslut om att anlägga vintervattennät till alla fastigheter i området som saknar det.

Förrättningen genomfördes den 17 juni 2013. Den 30 augusti överklagade fem fastigheter beslutet till Mark- och miljödomstolen i Östersund. De vill att domstolen i första hand ska säga nej till att bygga om befintligt sommarvattennät till vintervattennät. Om inte det yrkandet går igenom, vill de klagande att deras fastigheter ska stå utanför det nya vintervattennätet alternativt få ett lägre andelstal.

De argumenterar för sin sak med att de har enskilda brunnar som tillgodoser deras behov av dricksvatten året-runt och att majoriteten av fastighetsägarna inte vill ha vintervatten.

Bakom överklagan står Björn och Ulla Bergström, Jorma Saarela och Ann-Christin Vestlin, Agneta Nordin, Gunilla Tjäder samt Lena Eriksson. Av dessa hushåll är fyra året-runt-boende i Långvinds fritidsområde.

Ytterligare en fastighetsägare, Leif Hellström, med två fastigheter, är med på del av överklagan. Han tillhör en liten grupp fastighetsägare (Lummerstigen och Byhedsstigen) i etapp ett, som hela tiden haft vintervatten. Han vill hellre lämna samfällighetsföreningens gemensamhetsanläggning för vatten än betala för nytt vintervattennät till alla.

Ytterligare fyra vägar i området – Svensviksvägen, Ljungstigen, Rävstigen och Harstigen – har i senare skeden anslutit sig till vintervattennätet.

Överklagan innebär att föreningen stoppar planerat grävarbete i höst. Frågan om nytt vintervattennät i Långvinds fritidsområde blir därmed ännu en gång skjutet på framtiden.

Nuvarande sommarvattennät är 35 år gammalt; det är på väg att bli ålderstiget och slitet. Vid påsläpp av sommarvatten våren 2013 var det ovanligt många läckage i nätet.

Långvinds samfällighetsförening är länets och kanske Norrlands största, med 333 bebyggda fastigheter. Föreningen ansvarar för bland annat bilvägar, strand- och skogsstigar, vattenförsörjning, småbåtshamn, badstränder, tennisbanor och andra idrottsanläggningar, lekplatser, bangolf, föreningslokal och sommarbutik i fritidsområdet.

Långvind.com har haft många artiklar om vattenstriderna i Långvinds fritidsområde: Ångervecka i Långvinds fritidsområde (30 juli 2013), Vintervattenfrågan avgjord i Långvind (21 juli 2013), Ja till vintervatten i Långvind (29 juni 2013), Ny förrättning på gång (11 mars 2013), Domstol upphäver vattenplan (4 januari 2013), Vintervatten till Långvind (23 juli 2012), Långvind får vintervatten (11 oktober 2011), Vintervatten väntar (16 juli 2011), Vintervatten i sommarfokus (14 juli 2011), Fritidsområde får vintervatten (28 juni 2011), Vintervatten till del av Långvind (18 juli 1010) och Oklart om vintervatten i fritidsområdet (19 juli 2009).

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 9 september 2013