Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Vädjan om nytt Långvindstak

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds kapellförening går ut med en vädjan om stöd för att renovera kapellets tak. Tidens tand har gjort sitt sedan den stora kapellrenoveringen för 35 år sedan.

– Inner- och yttertak renoverades helt i samband med den stora kapellrenoveringen 1977–78. Sedan dess har vi gjort smärre takreparationer och löpande underhåll, berättar Pärlennart Larsson, ordförande för Långvinds kapellförening, för Långvind.com.

Nu är det nödvändigt med en större takrenovering. Problemet är att det inte finns pengar. Därför går kapellföreningens styrelse ut med en vädjan till allmänhet, företag, föreningar, stiftelser, Svenska kyrkan och offentlig sektor om stöd. Föreningen efterlyser både kontanta medel och fysisk hjälp.

– Takrenoveringen har en beräknad kostnad på 200 000 kronor, berättar Pärlennart Larsson.

– Vi välkomnar alla bidrag, stora som små. Hör av dig till oss om du kan hjälpa till. Vi tar tacksamt emot bidrag på pg 89 99 90-6, märk bidraget ”taket”, säger han och hänvisar också till den nya Facebooksidan för Långvinds kapell.

När Långvinds bruk upphörde som järnbruk 1890 och jordbruk 1958, blev brukskapellets framtid oviss. Eftersatt underhåll förvärrade situationen. I mitten av 1960-talet tog brukets ägare principbeslut om att försöka sälja herrgården, kapellet och personalbostäder, som inte längre behövdes för driften. Ingen – vare sig Svenska kyrkan eller privata aktörer – var intresserad av att köpa kapellet.

Efter en ny ”säljrunda” i mitten av 1970-talet bestämde sig brukets ägare för att skänka kapellet till en stiftelse. Brukets ägare bildade kapellstiftelsen den 18 september 1976. Sedan vidtog arbetet med att börja renovera kapellet och avstycka den nya fastigheten innan stiftelsen tog över.

Brukskapellet genomgick, med start 1977, en omfattande yttre och inre upprustning. I november blev stiftelsen ägare till kapellet, med en kapellförening som ansvarar för driften. Kapellet återinvigdes den 27 augusti 1978 och återfick då också sin järntriangel, som fungerar som kyrkklocka, framför kapellet.

Jörgen Bengtson

 

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv