Boka boende på Kungsgården Långvind!

Vintervattenfrågan avgjord

Print Friendly, PDF & Email

Det blir fortsatt utbyggnad av vintervatten i Långvinds fritidsområde. I dag vann Mark- och miljödomstolens dom laga kraft. Det blev alltså ingen ytterligare överklagan av Lantmäteriverkets förrättningsbeslut från 2013.

– Planeringsarbetet fortskrider för anläggning av vintervatten i en första etapp till hösten, skriver en lättad styrelse för Långvinds samfällighetsförening på föreningens webbplats www.langvind.se.

Föreningen återupptar nu arbetet med att förse alla fastigheter med vintervatten från föreningen. De som bara vill ha sommarvatten kommer att betala en lägre avgift, enligt tidigare beslut.

Nuvarande sommarvattennät är 36 gammalt. Det är på väg att bli ålderstiget och slitet. Vid påsläpp av sommarvatten våren 2014 var det stora problem med läckage. Våren 2013 var det ovanligt många läckage i nätet, som gick att hänföra till att nätet är gammalt.

Lantmäteriverket (LM) beslutade den 20 juni 2013 att ”ändra tidigare anläggningsbeslut rörande Långvind ga:2 så att hela vattenledningsnätet blir ett vintervattennät.”

I den omfattande och välskrivna domen förklarar domstolen att den instämmer i ”LM:s bedömning att det föreligger skäl för omprövning av gemensamhetsanläggningen Långvind ga:2 i enlighet med reglerna i 35 § anläggningslagen.”

Det gick att överklaga domen fram till den 30 maj 2014. Men då krävdes så kallat prövningstillstånd, som inte är lätt att få i detta fall.

Fem fastigheter överklagade den 30 augusti 2013 Lantmäteriets beslut till Mark- och miljödomstolen i Östersund. De ville att domstolen i första hand skulle säga nej till att bygga om befintligt sommarvattennät till vintervattennät. Om inte det yrkandet fick igenom, vill de klagande att deras fastigheter skulle stå utanför det nya vintervattennätet alternativt få ett lägre andelstal.

Domstolen avslog båda yrkanden. De berörda fastighetsägarna har inte överklagat domstolens beslut, som därmed har vunnit laga kraft.

Långvind.com har sedan sommaren 2009 haft 17 artiklar om vintervatten i Långvinds fritidsområde: Ja till vintervatten i Långvind (8 maj 2014), Vattenproblem i Långvind (18 april 2014), Långvind till domstol (17 februari 2014), Fortsatt strid om vintervatten (8 september 2013), Ångervecka i Långvinds fritidsområde (30 juli 2013), Vintervattenfrågan avgjord i Långvind (21 juli 2013), Ja till vintervatten i Långvind (29 juni 2013), Ny förrättning på gång (11 mars 2013), Domstol upphäver vattenplan (4 januari 2013), Vintervatten till Långvind (23 juli 2012), Långvind får vintervatten (11 oktober 2011), Vintervatten väntar (16 juli 2011), Vintervatten i sommarfokus (14 juli 2011), Fritidsområde får vintervatten (28 juni 2011), Vintervatten till del av Långvind (18 juli 1010) och Oklart om vintervatten i fritidsområdet (19 juli 2009).

Jörgen Bengtson

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv