Österåcka

Österåcka ligger vid Tolocksjön i östra Enångers socken i Hudiksvalls kommun, öster om samhället Enånger.

Namnet skrivs också Öster-Åcka och Österråcka.

Österåcka är en av tjugotalet fäbodvallar i Hudiksvalls kommun av högt kulturhistoriskt värde, enligt kommunens inventering.

Hudiksvalls kommun klassar i sin översiktsplan från 2008 Österåcka som ett område med fäbodar med ”väl sammanhållen miljö eller enstaka byggnader, där värdena bedöms så stora att antikvariska hänsynstaganden är motiverat”.

Österåcka är en av sex fäbodvallar i kommunen, som har fått områdesbestämmelser till skydd för kultur- och naturmiljön.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016