Karskär

Karskär är ett fiskeläge sydöst om Enånger i Hudiksvalls kommun. Det är sjövägen närmaste granne med Långvindsbruk.

Många Karskär
Det finns många Karskär – bland annat i Gästrikland, Uppland och Åland – men bara ett i Hälsingland. Och hälsingska Karskär är dessutom inget skär längre, utan en liten ort på fastlandet.

Karskär ligger på södra sidan av Fjäleviken, nästan ute vid öppna havet, i en skyddad liten vik.

Historiskt fiskeläge
Karskär är ett gammalt fiskeläge. Bebyggelsen finns på båda sidor av viken, där en bäck rinner ut.

Den lilla fiskeläget hade länge enbart förbindelse med omvärlden via havet. Men sedan några årtionden finns en väg, som viker av från den enskilda vägen öster om Fjäle fritidsområde.

Karskär ligger naturskönt.

Hudiksvall kommun talar i sin översiktsplan från 2008 om ett ”tilltalande kustavsnitt med urspungligt fiskeläge” och en fiskehamn med ”väl sammanhållen miljö eller enstaka byggnader, där värdena bedöms så stora att antikvariska hänsynstaganden är motiverat”. Kommunen och länsstyrelsen klassar Karskär som ”högt naturvärde” med hänvisning till ”friluftsliv, kultur och odlingslandskap, landskapsbild”.

Ingen bofast befolkning
Karskär har ingen bofast befolkning. Däremot finns nybyggda hus med åretruntboende på vägen till Karskär.

Fiskeläget ligger nära Långvind sjövägen. Det är också relativt nära landvägen – för den som vill gå till fots genom delvis obanad terräng. Alla andra måste ta den långa omvägen via Enånger och Fjäle för att nå Karskär, för det finns inte ens skogsbilväg mellan Långvinds bruks och Fjäleböndernas marker.

Karskär har ingen gästhamn.

Till skillnad från många andra fiskelägen längs hälsingekusten har Karskär inte så mycket att visa upp, inget kapell, ingen inbjudande bebyggelse eller betagande natur. Men Karskär har bevarat en genuin karaktär av litet fiskeläge, som tiden inte har förändrat så mycket, och det gör den värd ett besök.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016