Överklagar
Långvindsreservat

Protesterna mot Länsstyrelsen Gävleborgs beslut om ett naturreservat i Långvind har inte tagit slut. Långvinds samfällighetsförening har överklagat beslutet till regeringen.

– Föreningens största invändningar mot förslaget rör det totala fiskeförbudet samt förslag om restaurering av mynningar till viktiga lekvikar, skriver samfällighetsföreningens ordförande Anders Kjellman i föreningens överklagan.

Föreningen ställer krav på följande ändringar i reservatsbestämmelserna:
• Tillåt tältning och eldning inom det tidigare skjutfältet
• Vänta med begränsningar av fisket innan man utvärderat följderna av nyligen införd reglering
• Ta med barnperspektivet och möjligheterna till fiske för barn, utan krav på båt och fiske utanför reservatsområdet 
• Nej till restaureringar av mynningarna till Fäbodviken och Åskärsviken, som inte kommer att ha någon betydelse.

Länsstyrelsen beslutade att inrätta reservatet, som i huvudsak är marint, den 15 december 2020. Långvinds naturreservat blir ett av de största marina reservaten i Östersjön. Länsstyrelsen beslutade om reservatsbestämmelserna utan någon större hänsyn till protesterna från berörda i Långvind och övriga Hudiksvall.

Naturreservatet är 1 265 hektar stort, varav vatten 939,5 hektar (i huvudsak hav) och land 325,5 hektar. Av landarealen är cirka 90 hektar naturskog, resten produktiv skog.

Samfällighetsföreningen påpekar ”att avgörande för efterlevnaden av reservatets föreskrifter torde vara att restriktionerna är motiverade och följer logiska och pedagogiska resonemang”. 

Långvinds byalag har i inlagor och medier protesterat mot de stränga reservatsbestämmelserna. Långvinds byalag hade också överklagat – om det haft de juridiska kunskaperna och pengarna för att göra en överklagan.

Bilden är från Korsholmens och naturreservatets yttersta del i sydöst, där den medeltida pilgrimsleden Stråsjöleden börjar.

Långvind.com har tidigare skrivit om planerna på marint naturreservat i Långvind: Protester mot Långvinds naturreservat (8 januari 2021), Långvind får marint naturreservat (16 december 2020), Långvinds byalag: nej till naturreservat (11 september 2020), Värna fiskerätten vid naturreservat i Långvind (17 september 2020), Långvind i dubbelfokus (10 juli 2020), Marint reservat på gång i Långvind (6 juli 2020), Naturreservat på gång i Långvind (13 augusti 2019) och Reservatsmöte i Långvind (4 juli 2014).

Text och foto:
Jörgen Bengtson