Värna fiskerätten vid
naturreservat i Långvind

Långvind kommer att få ett marint naturreservat. Nu går Långvinds samfällighetsförening till storm mot planerna, om det inte blir en klok hantering av fiske, hastighetsbegränsningen till sjöss och tältning i området. Förslaget till naturreservat framgår av kartan (bilden), som Länsstyrelsen Gävleborg har presenterat.

I en fyllig inlaga till Länsstyrelsen skriver Anders Kjellman, ordförande för Långvinds samfällighetsförening, följande:

”Vi ställer oss positiva till merparten av länsstyrelsens förslag om regleringar, men är mycket kritiska till vissa delar rörande föreslagna fiskebegränsningar och utformningen av hastighetsbegränsningar till sjöss.”

Länsstyrelsen vill helt förbjuda fiske i område, något som samfällighetsföreningen motsätter sig.

– Vi ser ett absolut förbud mot fiske som kontraproduktivt vad gäller reservatets syfte om att bevara möjligheterna till friluftsliv och rekreation samt de pedagogiska värden som vistelse i naturreservatet kan ge, skriver Anders Kjellman.

En annan begränsning i det planerade reservatet är att inga båtar ska få köra ”fortare än 5 knop inom 200 m från land, öar och skär”. Även här protesterar föreningen.

– Förslaget om fartbegränsning i områden utomskärs bedöms utifrån befintlig kunskap och länsstyrelsens presentationsunderlag sakna relevans. Eftersom strandmiljön i dessa områden är exponerade för naturlig vågpåverkan är effekterna av svallvågorna från en båt i normal hastighet omärkbara, skriver föreningens ordförande.

Även fråga om förbud mot tältning, är något föreningen reagerar emot.

– Avseende tältning och eldning torde allemansrätten vara fullt tillräcklig, och vi föreslår därför att föreskrifterna inte innefattar detta förbud, skriver han.

Föreningen höjer ett varningens finger, för att reservatsföreskrifterna kanske inte kommer att efterlevas om allmänheten inte uppfattar dem som rimliga.

– Det finns en risk att nya regler inte efterlevs i det fall dessa upplevs som omotiverade. För att få en förståelse för nya restriktioner är det således viktigt att länsstyrelsen på ett pedagogiskt sätt förklarar vilka miljöproblemen är samt på vilket sätt allmänhetens beteende har orsakat dessa, skriver föreningen i sin inlaga.

Anders Kjellman avslutar den sexsidiga skrivelsen med följande ord:

– Avslutnings- och sammanfattningsvis vill vi förmedla att det rimligen finns utrymme för föreskrifter som på ett balanserat sätt omfamnar hela syftet med det planerade naturreservatet, nämligen att ”skydda och bevara ett relativt oexploaterat och ostört skärgårdsområde, särskilt med avseende på marina värden, fågelliv och friluftsliv.”

Långvind.com har tidigare skrivit om planerna på marint naturreservat i Långvind: Naturreservat på gång i Långvind (13 augusti 2019) och Reservatsmöte i Långvind (4 juli 2014).

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen Gävleborg