Reservatsmöte i Långvind

Planerna på ett marint naturreservat i Långvind är nära. Den 11 augusti 2014 klockan 10 kallar Länsstyrelsen till ett informationsmöte på Café Bränneriet i Långvind.

– Under inventeringarna i Långvind har ett område med höga marina och skogliga naturvärden påträffats. För att bevara denna pärla för framtiden arbetar Länsstyrelsen för att bilda ett naturreservat, skriver Länsstyrelsen Gävleborg i en inbjudan.

Det föreslagna reservatet omfattar havsområdet mellan Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde och landdelarna av Korsholmen som inte ingår i tomtområdena.

På informationsmötet ska Länsstyrelsen informera ”om bakgrunden och motiven för varför området bör skyddas och vad detta innebär”.

Karta marint reservat

Jörgen Bengtson