Protester mot
Långvinds naturreservat

Protesterna mot Länsstyrelsen Gävleborgs beslut om ett naturreservat i Långvind fortsätter. I SVT Gävleborg i dag berättar ordföranden för Långvinds byalag, Jörgen Bengtson, att man protesterar mot de stränga reservatsbestämmelserna. Långvinds samfällighetsförening har i sista minuten överklagat en del i reservatsbeslutet, med förhoppningen att få fiske med ”catch and release” i hela området.

– Länsstyrelsen har tagit för lite intryck. Reservatsbestämmelserna är för strikta, är huvudinvändningen från Jörgen Bengtsons och Långvinds byalag i det två minuter långa nyhetsinslaget på SVT Gävleborg.

Långvinds samfällighetsförening – som liksom Långvinds byalag lämnat omfattande svar på förslaget till reservatsplan – har överklagat länsstyrelsens beslut rörande fiske.

”Vi föreslår att beslutet och föreskrifterna ändras så att s.k. ’catch and release’ tillåts i hela naturreservatet under samma period (första juni till första mars), skriver föreningen i sin överklagan till regeringen.

Långvinds byalag hade också överklagat – om det haft de juridiska kunskaperna och pengarna för att göra en överklagan.

Länsstyrelsen beslutade att inrätta reservatet, som i huvudsak är marint, den 15 december 2020. Långvinds naturreservat blir ett av de största marina reservaten i Östersjön. Länsstyrelsen beslutade om reservatsbestämmelserna utan någon större hänsyn till protesterna från berörda i Långvind och övriga Hudiksvall.

Naturreservatet är 1 265 hektar stort, varav vatten 939,5 hektar (i huvudsak hav) och land 325,5 hektar. Av landarealen är cirka 90 hektar naturskog, resten produktiv skog.

Överklagandetiden är tre veckor – och inföll lämpligt nog för länsstyrelsen under jul-, nyårs- och trettonhelgen.

Långvind.com har tidigare skrivit om planerna på marint naturreservat i Långvind: Långvind får marint naturreservat (16 december 2020), Långvinds byalag: nej till naturreservat (11 september 2020), Värna fiskerätten vid naturreservat i Långvind (17 september 2020), Långvind i dubbelfokus (10 juli 2020), Marint reservat på gång i Långvind (6 juli 2020), Naturreservat på gång i Långvind (13 augusti 2019) och Reservatsmöte i Långvind (4 juli 2014).

Jörgen Bengtson
Bild: SVT Gävleborg