Lördag i Långvind:
åter skördemarknad

Det blir som planerat skördemarknad i Långvindsbruk sista lördagen i september, den 25 september klockan 10–14. Coronapandemin, som förra året tvingade Långvinds bruksmiljöförening att ställa in den populära skördemarknaden, tog det säkra för det osäkra och flyttade fram marknaden en vecka i år.

Skördemarknaden i Långvind hade premiär 2015 och blev snabbt populär, både bland säljare och köpare.

Den kom också att ersätta Långvindsdagen som den stora hemvändar- och samlingsdagen för Långvindsbor.

Bilden visar skördemarknaden 2019.

Skördemarknader har under de senaste åren vuxit i popularitet på Hälsingekusten och i landskapet som helhet. Långvind.com har en sammanställning av skördemarknader, som är en relativt ny typ av marknader i Hälsingland. Vanliga marknader/knallemarknader och framför allt loppmarknader är desto fler.

Sedan pandemin slog till har de flesta marknader blivit inställda. I år har flera kommit tillbaka, men långtifrån alla. Skördemarknaderna ligger dock bra till för återkomst, eftersom de är under hösten och helt eller delvis är utomhus.

Långvind.com har haft flera artiklar om Långvinds skördemarknad: Skördemarknaden åter i Långvind 25 september (6 april 2021), Coronan ställer in skördemarknaden (27 augusti 2020), Skördemarknad för sjätte året (7 februari 2020), Lyckad skördemarknad men få skördeprodukter (22 september 2019), Långvind laddar för skördemarknad (28 september 2018), Populärt med skördemarknad (23 september 2017), Skördemarknad med äppelpajtävling (17 september 2016) och Skördar ny marknad i Långvind (8 september 2015).

Text och foto:
Jörgen Bengtson