Skördemarknaden åter
i Långvind 25 september

Skördemarknaden i Långvind – som coronapandemin satte stopp för 2020 – kommer tillbaka i år.

– Nu blir skördemarknaden av, säger Mats Persson, Långvinds bruksmiljöförening.

Långvinds bruksmiljöförening har för säkerhets skull flyttat fram skördemarknaden till sista lördagen i september. Årets skördemarknad blir lördag 25 september klockan 10–14.

Skördemarknaden i Långvind hade premiär 2015 och blev snabbt populär, både bland säljare och köpare.

Den kom också att ersätta Långvindsdagen som den stora hemvändar- och samlingsdagen för Långvindsbor.

Bilden visar skördemarknaden 2019.

Skördemarknader har under de senaste åren vuxit i popularitet på Hälsingekusten och i landskapet som helhet. Långvind.com har en sammanställning av skördemarknader, som är en relativt ny typ av marknader i Hälsingland. Vanliga marknader/knallemarknader och framför allt loppmarknader är desto fler. Sedan coronapandemin slog till har de flesta marknader blivit inställda. Hur det blir i år är oklart, mer än att skördemarknaderna sannolikt ligger bäst till, eftersom de är under hösten och helt eller delvis är utomhus.

Långvind.com har haft flera artiklar om Långvinds skördemarknad: Coronan ställer in skördemarknaden (27 augusti 2020), Skördemarknad för sjätte året (7 februari 2020), Lyckad skördemarknad men få skördeprodukter (22 september 2019), Långvind laddar för skördemarknad (28 september 2018), Populärt med skördemarknad (23 september 2017), Skördemarknad med äppelpajtävling (17 september 2016) och Skördar ny marknad i Långvind (8 september 2015).

Text och foto:
Jörgen Bengtson