Hösten härlig tid
för svampexkursion

Sommaren var lång och varm, men nu är hösten här med regn – och svamp. Kungsgården Långvind har svampexkursioner, 15 och 22 september, med svampexperten Monica Svensson som ciceron.

Sommaren har varit lång och varm. Blir det någon svamp i år?

– Ja, vi hittar alltid svamp, säger Monica Svensson till Långvind.com.

Efter en torr sommar har det nu kommit regn, som gör att svamparna kommer till liv. Monica Svensson är utbildad svampkonsulent och arrangerar svamputflykter, anordnar utställningar, föreläser om svamparnas ekologi och har webbbutik för svampintresserade. Hon har studerat svampekologi, svamparnas färgämnen, svamp som livsmedel med mera på Umeå universitet.

Bilden visar Monica Svensson efter en av exkursionerna 2016.

Inför varje svampexkursion med Kungsgården Långvind, kollar hon lämpliga marker någon eller några dagar före exkursionen.

– Jag ska se om vi kan hitta något ställe vi inte varit på tidigare, säger hon.

Vilka ställen är aktuella för Kungsgården Långvinds svamputflykter?

Sedan gammalt har Kungsgården Långvind fem områden i Långvind och dess närhet för sina exkursioner:
• längs med natur- och kulturstigen i Långvindsbruk och dess närhet
• i en skyddad nyckelbiotop med ädellövskog väster om Lindefallet
• i naturreservatet Boda naturreservat på vägen till Boda bruk
• i reservatet Bleckbergens urskog nära Larsbo gård
• i reservatet Skvallerbäckens naturreservat söder om Rosenvalls fäbod.

Men det kan också bli ett helt nytt ställe…

Under alla omständigheter är det samling på Kungsgården Långvind, Enånger, klockan nio respektive dag. Sedan vidtar en garanterat kunskapsrik svampexkursion, där deltagarna plockar matsvamp, studerar övrig svamp, lär känna förväxlingssvamp, lär sig om svampens betydelse för natur och ekologi samt vilken svamp som är lämplig för ull- och sidenfärgning,

Exempel på matsvamp som kan förekomma:
• kantarell och trattkantarell
• karl-johan och strävsoppar
• rödgul trumpetsvamp och svart trumpetsvamp
• blodriskor och rimskivling
• fårtickor och kremlor
• blek taggsvamp (Hälsinglands landskapssvamp)

Exkursionen tar cirka sex timmar – inklusive lunch som ingår i priset – kräver stadiga skor och kläder efter väder. Den som vill anmäla sig till svampexkursionen, måste göra det i förväg till Kungsgården Långvind, via mejl, mobil (070-660 55 60) eller telefon (0650-822 33).

För den som vill kombinera svampexkursionen med övernattning, finns ett speciellt svamppaket bestående av två hotellnätter, en middag, två frukost med guldkant och svampexkursion med lunch.

Text och foto:
Jörgen Bengtson