Vigsellokaler

Langvinds kapell med tradgardsbordLångvindsbruk är en perfekt miljö för ett romantiskt bröllop, för ett fåtal utvalda eller en stor grupp.

Långvind erbjuder olika typer av vigsellokaler, ett charmigt kapell från tidigt artonhundratal, en smedja från järnbruksepoken och många naturrum.

Långvinds kapell
För att boka kapellet, kontakta Långvinds kapellförening, Pärlennart Larsson, mobil 070-576 98 22, larssonparlennart@gmail.com

För att boka vigsel, kontakta Enånger-Njutångers församlingsexpedition, telefon 0650-765 40, e-post enanger-njutanger.forsamling@svenskakyrkan.se

Smedjan
För att boka Smedjan, kontakta Holmen Skog AB.

Naturrum
För att boka ett naturrum, kontakta berörd markägare:
• Långvinds bruk, Holmen Skog AB
• Långvinds samfällighetsförening, Anders Kjällman, mobil 070-324 82 83, a.kjellman@telia.com
• Kungsgården Långvind, Jörgen Bengtson, mobil 070-660 55 60, info@langvind.com

Sidan uppdaterad 15 november 2019