Ny väg till
Långvind

Den eländiga vägen från Myra till Långvindsbruk kommer att bli som ny. Under vår och höst gräver Trafikverkets entreprenörer ut diken, lägger nya vägtrummor och tar bort stenar i vägen. Sedan kommet ny asfalt på hela vägsträckan.

Arbetet med att gräva ut dikena på södra sidan vägen har pågått i cirka två veckor. Nu har entreprenörerna nått till Snäckenvägen. Under nästa vecka fortsätter arbetet genom Långvindsbruk ut till vändplanen på udden. Sedan vänder grävmaskinen och tar vägens norra sida.

– Vi kommer nog att hålla på hela juni, säger en av entreprenörerna, Tomas Svedberg, Glössbo, till Långvind.com.

Han berättar att man också byter två vägtrummor under vägen. Dessutom har man börjat plocka bort ett stort antal stenar i och längs vägen. Kryss i asfalten markerar var arbete återstår.

Vägen från Europaväg 4 till Långvindsbruk är allmän väg, som Trafikverket ansvarar för. Länsväg X 673, som den formellt heter, går från Vedmora på gamla E4:an via trafikplats Ångersjön (nya E 4:an) till Långvindsbruk.

Belastningen på vägen är hård, dels med all trafik till och från Långvinds fritidsområde, dels med Holmen Skogs tunga trafik.

Många har länge efterfrågat en förbättrad väg. Nu blir den inte så bra som en ny vägkropp skulle ha blivit, med fyllnadsmassor infräst i asfalten. Men det blir helt ny asfalt på den gamla vägen, även genom Långvindsbruk. Där är vägen är så dålig att den längs sträckor har spruckit upp och även börjat underminera de biotopskyddade stengärdesgårdarna.

Asfaltsarbetet är beräknat att börja måndagen den 12 september 2022, enligt Trafikverket. Berörd sträcka är 9,2 kilometer lång. I Trafikverkets nomenklatur heter sträckan Storhällan–Långvind.

– Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning där ojämnheter utjämnas och ökar bärigheten, skriver Trafikverket på sin webbplats om vad som är planerat.

Det finns viss reservation för att arbetet inte blir av som planerat på grund av kriget i Ukraina och andra yttre faktorer.

Text och foto:
Jörgen Bengtson