Boka boende på Kungsgården Långvind!

Fritidsområdet
ryter till mot fiskeförbud

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde ryter till mot statens förslag till förbud mot fiske och camping, som berör fritidsområdet.

– Herr landshövding. Nu är det nog med inskränkningar i det rörliga friluftslivet. […]  Vi vill att länsstyrelsen backar från sitt förslag om stopp från fritidsfiske mm, skriver Långvinds samfällighetsförening i ett brev till landshövdingen i Gävleborgs län, som Hudiksvalls Tidning publicerar i dag, med anledningen om förslag till marint naturreservat.

– Vi  är mycket kritiska till vissa delar rörande föreslagna fiskebegränsningar och utformningen av hastighetsbegränsningar till sjöss. Det orsakssamband rörande abborrens nedgång och effekterna på vegetation som länsstyrelsen presenterar kan i många fall stämma. Det är dock inte troligt att det småskaliga fisket i Långvind utgör huvudorsaken till nedgången av abborre. För att nå mål om hållbara rovfiskbestånd och vegetationsbevuxna ”laguner” krävs i första hand att storspiggen minskar i antal, skriver styrelsens ordförande Anders Kjällman och revisor Anders Järnkrok.

De skriver att fisket som bedrivs i Långvind bedöms ha en mycket liten inverkan på nedgången av abborre jämfört med de rekryteringsstörningar som massförekomsten av storspigg har orsakat.

– Förslaget om fartbegränsning i områden utomskärs bedöms utifrån befintlig kunskap och länsstyrelsens presentationsunderlag sakna relevans. Eftersom strandmiljön i dessa områden är exponerade för naturlig vågpåverkan är effekterna av svallvågorna från en båt i normal hastighet omärkbara, skriver Kjällman och Järnkrok..

De ”har svårt att se hur förbud att tälta eller elda har någon positiv relevans för naturreservatets syfte. Däremot har det en direkt negativ relevans för delsyftet som avser friluftsliv”.

Joel Isensköld, chef enheten för natur Länsstyrelsen Gävleborg, och Per Bill, landshövding, svarar i HT, ”att vissa inskränkningar bedöms vara nödvändiga för att nå syftet med naturreservatet, vilka mycket riktigt finns föreslagna i de reservatsföreskrifter som ska skickas ut på remiss”.

Nu återstår att se om Länsstyrelsen tar intryck av remissvaren från Långvinds samfällighetsförening och andra.

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen Gävleborg


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv