Okänd sjö
i Långvind

På Långvinds marker – mellan Östra Myra och nya E4:an-järnvägen – finns en hemlig liten sjö. Den verkar vara djup, är drygt 250 meter lång och knappt 150 meter bred. Men den har inget namn, finns inte på kartan Fornsök med namn eller kommentar och inte heller på några årtionden gamla kartor från Lantmäteriverket.

Vad kan det vara för sjö eller tjärn?

Enligt Wikipedia räknas alla vattensamlingar, som är minst ett hektar (10 000 kvadratmeter), som sjö. Den här sjön – strax väster om byn Östra Myra – är visserligen liten, men betydligt större än ett hektar.

Vi har lagt ut frågor om den okända sjön i olika Facebookgrupper. Svaren var många och spretade till en början. Men nu verkar det hela klart.

Den okända lilla sjön är en ny sjö, bildad under 1990-talet. Därför finns den inte på äldre kartor och har ännu inte fått något namn på Lantmäteriets nya kartor. En skylt nära sjön ger en första ledtråd, en handmålad träskylt: ”STENBROTT”.

Vi vandrar vidare på vägen, som slutar med grind och stängsel vid järnvägen. Strax före grinden finns på vänster sida en mer officiell metallskylt, fastsatt på en trästolpe. På skyltar står att läsa: ”TÄKTOMRÅDE”.

Strax efter skylten leder på höger sida en väg fram till den mystiska sjön. Vägen fortsätter ner i sjön, som om vägen vore en båtramp, vilket den inte är. Till vänster reser sig en brant, lodrätt klippa. Till höger bortom sjön finns stora flyttblock. Mellan sjön och vägen ligger stenblock samlade, som ser ut att komma från ett stenbrott.

Förklaringen till den lilla sjön börjar nu klarna: Det är ett vattenfyllt stenbrott, kanske rejält djupt, med klart vatten. Sjön är helt enkelt en stentäkt från bygget av nya Europavägen och järnvägen – nya E4:an Söderhamn–Enånger invigdes 1998.

Sjön har inte något officiellt namn, men kallas lokalt för bland annat Stenbrottssjön, Lagunen, Stenbrottet och Hemliga sjön.

Sara Johansson, Långvindsbruk, var en av de första att sätta oss på spåret.

– Det är den gamla bergtäkten som användes då de byggde E4:an mellan Enånger–Söderhamn, säger hon.

Mats Persson, tidigare förvaltare på Långvinds bruk, bekräftar också att det var stenbrottet från bygget av nya E4:an och järnvägen mellan Enånger och Söderhamn.

Nu återstår att ge sjön ett namn.

– Vi har nu skrivit till Lantmäteriet och föreslagit att sjön ska få ett namn, förslagsvis ”Stenbrottssjön”, säger Agneta Bengtson, Långvindsbruk, till Långvind.com.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 26 april 2020