Massor av svamp
Exkursioner i september

Långvind och Hälsingland dignar av svamp i år. Men vad kan man plocka, förutom kantareller, trattkantareller och karl-johan? I september får den svampintresserade chansen att följa med på en heldagsexkursion om svamp. Kungsgården Långvind arrangerar svampexkursioner den 1 och 28 september.

– Våra svampexkursioner är öppna för alla, båda nybörjare och svampkunniga. Vi plockar matsvamp, studerar övrig svamp, lär känna igen förväxlingssvamp och lär oss om svampens betydelse för natur och ekologi. Från Kungsgården Långvind skickar vi med matsäck och kaffe-te med något gott till, berättar Kungsgården Långvinds Agneta Bengtson för Långvind.com.

Ciceron är svampkonsulent Monica Svensson (bilden), som är utbildad svampkonsulent och arrangerar svamputflykter, anordnar utställningar, föreläser om svamparnas ekologi och har webbutik för svampintresserade. Hon har studerat svampekologi, svamparnas färgämnen, svamp som livsmedel med mera på Umeå universitet.

I år är svampen riklig. Gäster på Kungsgården Långvind kommer dagligen med svamp de plockat i trakten. Bilden visar del av dagens skörd, som blir till kantarellstuvning.

Exempel på matsvamp som kan förekomma:
• kantarell och trattkantarell
• karl-johan och strävsoppar
• rödgul trumpetsvamp och svart trumpetsvamp
• blodriskor och rimskivling
• fårtickor och kremlor
• blek taggsvamp (Hälsinglands landskapssvamp)

Exkursionen tar cirka sex timmar – inklusive lunchpaus – kräver stadiga skor och kläder efter väder.

Mycket kan hända i naturen, som påverkar svamptillgången, men Monica Svensson kan i princip erbjuda svampgaranti. Hon känner markerna väl, kollar någon dag före exkursionen hur läget är i Långvind och några andra tänkbara svampställen.

I första hand går svampexkursion till någon av fem platser i Långvind med omnejd:
• längs med natur- och kulturstigen i Långvindsbruk och dess närhet
• i en skyddad nyckelbiotop med ädellövskog väster om Lindefallet
• i naturreservatet Boda naturreservat på vägen till Boda bruk
• i reservatet Bleckbergens urskog nära Larsbo gård
• i reservatet Skvallerbäckens naturreservat söder om Rosenvalls fäbod.

Text och foto:
Jörgen Bengtson