Boka boende på Kungsgården Långvind!

Fågelhällan har
riksintressant stenfält

Print Friendly, PDF & Email

Fågelhällan sydväst om Enånger är mest berömt för sin slalombacke, toppstuga och vidunderliga utsikt. Men Fågelhällan har också ett klapperfält från istiden, som är störst i Gävleborgs län och av riksintresse.

Långvind.com berättar i en artikel under fliken Naturreservat, som ligger under toppfliken Göra, om denna naturskatt på Hälsingekusten, Fågelhällans klapperfält.

Klapperfälten på Fågelhällan är de största ”inlandsklapperfälten” i Gävleborg. De är värdefulla både genom sin storlek, utformning och skönhet och genom att de ingår i en serie av klapperfält från dagens havsnivå upp till istidens högsta kustlinje.

Fågelhällans krön ligger långt under högsta kustlinjen. Den är bergkullterrängens yttersta utlöpare mot öster och reser sig 100 meter eller mer över kustslättens betydligt mindre berg och kullar. Berget har därför varit utsatt för en mycket kraftig vågpåverkan från både norr, öster och söder.

Området omfattar flera klapperfält. Det största, obrutna klapperfältet är mer än en kilometer långt och omsluter Fågelhällans södra och östra sidor. Förutom detta finns ytterligare stort kala klapperfält av varierande storlek och utbredning.

Terrängen är svårgången, men det går att vandra längs två skidspår, som går till Fågelhällans toppstuga. Spåren är dåligt utmärkta.

Det nordvästra spåret är mycket svårgånget, både på klapperfälten och i naturen i övrigt.

Den som ger sig ut på en vandring över klapperfälten och fortsätter till Fågelhällans toppstuga, blir å andra sidan rikt belönad med ett fantastiskt stenlandskap längs vägen och en vidunderlig utsikt från bergets topp.

Länsstyrelsen Gävleborg kallar området ”välutbildade klapperfält med vackert utformade strandvallar och terrasser”. Det är klassat som riksintresse för naturvård.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv