Forsa kyrka årets nyhet

Forsa kyrka är nyheten i sommarens kyrkovisningsprogram från Kungsgården Långvind. Forsa, Trönö, Enångers och Njutångers medeltidskyrkor står på programmet. De två senare har redan varit föremål för två visningar vardera. I morgon står Forsa på tur. Nästa torsdag är det visning av Trönö gamla kyrka.

Gunnar Andersson Enangers kyrkaKyrkohistorikern Gunnar Andersson, Söderhamn, håller i visningarna. Bilden är från en visning av Enångers medeltidskyrka för pilgrimsvandrare 2014, som vandrade på Sankt Olofsleden med Kungsgården Långvind som arrangör.

Kyrkovisningen i Forsa är 28 juli klockan 13–15. Visningen i Trönö gamla kyrka är 4 augusti klockan 15–17.

Guidningen börjar på kyrktrappan med kyrkans plats i historien och den fysiska miljön. Sedan fortsätter den inne i kyrkan med historia, byggnadsteknik, målningar, inventarier och annat som är speciellt för respektive medeltidskyrka. Guidningen tar upp till två timmar.

– Vi är väldigt glada att Gunnar Andersson vill fortsätta att ge intresserade besökare en mycket kvalificerad guidning av fyra av Hälsinglands främsta medeltidskyrkor, i år utvidgad med Forsa kyrka, säger Agneta Bengtson på Kungsgården Långvind till Långvind.com.

En nyhet med årets vandringar är att alla fyra kyrkor har fått var sin webbsida på Långvind.com.

Forsa kyrka är i grunden en medeltidskyrka men ser till det yttre ut som en kyrka från 1800-talet. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1840–1845. Den ersatte då en medeltidskyrka på samma plats. Norra och östra väggarna samt sakristian är bevarade från den gamla medeltidskyrkan. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, som är stort, rymligt och täcks av ett tunnvalv. Kyrkan bär på en stor medeltidsskatt, med två stora altarskåp, tiotalet helgonskåp och träskulpturer samt en träskulptur av Sankt Olof får 1200-talet. Flera av träskulpturerna är signerade Enångerssonen och 1500-talsmästaren Haaken Gulleson, som har många träskulpturer i Enångers gamla kyrka.

Trönö gamla kyrka är från 1200-talet. Kyrkan är – med sin välbevarade, träklädda bogårdsmur och sina två helt intakta stigportar – en av landets bäst bevarade medeltida kyrkor och kyrkplatser. Kyrkan har klarat sig undan genomgripande ingrepp. Kyrkobyggnadens murverk är av oputsad gråsten. Dess historia går att läsa av i skarvar och fogar. Varje tillägg har lämnats kvar. Stenar, skarvar och fogar bildar tillsammans flera historiska tidsskikt. Kyrkan har flera medeltida skulpturer. När Trönö nya kyrka stod färdig 1895 lämnades den gamla kyrkan öde. Den restaurerades varsamt 1914-15.

Enångers gamla kyrka är en salkyrka från slutet av 1400-talet, som vilar på kyrkogrund från 1200-talet. Det som gör kyrkan speciell är att dess valvmålningarna aldrig blev överkalkade under reformationen och att kyrkan har altarskåp och träskulpturer från början av 1500-talet, signerade Haaken Gulleson. Kyrkan blev 1859 museum, främst för äldre kyrklig konst, som därmed räddades till eftervärlden, men återinvigdes som kyrka 1952. Församlingen äger dock inte kyrkan, utan det gör Riksantikvarieämbetet.

Njutångers kyrka är en av Hälsinglands bäst bevarade medeltidskyrkor, en gråstenskyrka från 1200-talet, som blev tillbyggd under 1400-talet. I dag är den församlingskyrka. Njutångers kyrka är ovanligt rik på inventarier, en följd av donationer från ägarna till Iggesunds bruk från slutet av 1600-talet och framåt. Även denna kyrka har altartavla gjord av Haaken Gulleson. Här finns också medeltida inventarier. Vid restaureringen 1928–1929 tog man fram valvmålningarna, som var överkalkade.

text och foto:
Jörgen Bengtson