Långvind borrar efter vatten

Långvinds fritidsområde, Enånger, har borrat sig ner till en ny vattentäkt. Den gamla blir kvar som reservvattentäkt.

Efter flera år med varierande vattenkvalitet har Långvinds samfällighetsförening gått till botten med problemet. Föreningen har borrat en ny brunn vid vattenverket, för att säkra en bättre kvalitet på områdets dricksvatten. Borrningen har gett föreningen en ny vattentäkt.

– Denna kommer inom kort att kopplas in och vi har genomfört de tester som ska genomföras av vår anläggning. Halterna av de olika i vattnet ingående ämnena är godkända, skriver föreningen på sin webbplats i dag.

En annan nyhet är att föreningen överlåter driften av vattenverket och ledningssystemet på entreprenören Norrby Rör & Värme AB.

– Med dessa åtgärder hoppas vi att vi kommit till rätta med råvattenkvaliteten, skriver föreningen.

Trycket på vattentäkten i Långvinds fritidsområde har ökat till följd av att alla fastigheter i området snart har vintervatten, att allt fler blir permanentboende i området och att fler fritidsboende än tidigare tillbringar mer tid i Långvind. Därför har samfällighetsföreningen rustat upp områdets vattenverk och nu borrat efter mer och bättre vatten.

 

Norrby ror

Jörgen Bengtson