Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Provfiske i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Staten håller koll på fisken i Långvind. I veckan har Länsstyrelsen Gävleborg och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fiskat på 45 platser i Långvind, från Gräshålet i norr till Långvinds fritidsområde i söder. Fisket pågick söndag–fredag.

Undersökningen sker varje år, vilket ger SLU en unik mätserie över fiskutvecklingen i Långvind.

Under den gångna veckan har fyra personer provfiskat i Långvinds kustvatten. De artbestämmer, kvantifierar och identifierar de avvikelser mot det som anses vara normalt för ett kustområde i Bottenhavet. Provfiskarna studerar abborren, som bedöms vara en nyckelart för Östersjöns kustekosystem, mer ingående: Här tittar man på fiskens ålder, könskvot, längd och somatisk vikt. Fisket sker alltid i augusti, då väder- och vattenförhållande är som mest stabila. Fisket sker på specifika mätplatser och på olika djup, för att fånga in alla typer av fisk.

– Vi tittar på mångfalden i kustfiskbeståndet. Med olika variabler beskriver vi kustfiskekosystemet, säger Martin Karlsson på SLU till Långvind.com.

De ser hur väl ynglen utvecklas över tiden. De tar prov på abborre och strömming, som går till Naturhistoriska riksmuseet för analys avseende miljögifter. SLU:s egen undersökning fokuserar på att dokumentera själva fiskbeståndet, som till stor del består av strömming, abborre, sik och mört.

– Vi har fått bra fisk första dagen och sämre de andra dagarna. Vädret spelar stor roll för fångstbarheten. Stora skiftningar i väderleken tenderar ofta att minska fiskens rörelser, det vill säga fångstbarheten. Därför är det viktigt att ha långa tidsserier, säger Martin Karlsson.

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 25 augusti 2014

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv