Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Kapellföreningen nav

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds kapellförening är Långvinds kulturella nav. Upprustningen av bruksmiljön började med kapellet 1977. Långvindsdagen, som startade samma år, kom till för att samla pengar till kapellets restaurering. Länge vara kapellets musikgudstjänster de enda publika aktiviteterna i Långvindsbruk.

I dag höll kapellföreningen årsstämma, som vanligt på ”annandag midsommar” efter gudstjänsten. Tjugotalet personer kom till kapellet.

Långvinds kapellförening bedriver en omfattande verksamhet i Långvindsbruk, med musikgudstjänster varje vecka från midsommar till lyskvällshelgen, öppet kapell på alla helgons dag, julotta och påskmässa.

Årets stämma gick mest i omvalets tecken. Pärlennart Larsson blev omvald som ordförande. Den nya styrelsen består i övrigt av Birgit Larsson Sundström (sekreterare), Jörgen Bengtson (kassör), Ingegerd Asplund, Anne-Marie Westlin, Bertil Sundström och Mats Sandström (utsedd av Enånger-Njutångers kyrkoråd). Carl Erik Tottie är fortsatt adjungerad till styrelsen.

Hans Tjernström blev omvald som ersättare.

Ersättaren Jörgen Bengtson tog steget upp till ordinarie plats. Ersättaren Ingrid Tjernström avled under året. Lena Frykberg avgick från styrelsen.

Revisorerna, Jörgen Pettersson och Christer Häggmark med Alf Wahlström som ersättare, fick förnyat förtroende.

Föreningen fick förra året en valberedning. Stämman gav Agneta Bengtson (sammankallande) och Birgit Tjernström mandat att fortsätta som valberedning.

Långvinds kapellförening har 69 medlemmar, samma som förra året. Den låga medlemsavgiften, 50 kronor, består.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv