Boka boende på Kungsgården Långvind!

Aktiva byagrupper i Enånger

Print Friendly, PDF & Email

Enångersborna har fått nog av nedrustningen av samhället och bygden. I december 2013 bildades Enångers bygderåd.

Med hjälp av förslagslåda vid Evas kiosk, facebookgrupp med över 600 medlemmar och andra kanaler har Enångers bygderåd fått mängder av förslag. Långvind.com skrev om arbetet den 7 april 2014, Samling för Enånger.

Långvind.com har läst förslagen, som ska vända den negativa utvecklingen och göra Enånger till ett attraktivare samhälle. Följande förslag har strömmat in:
• sittplats och uppsnyggning vid Coop-parkeringen med blomurnor och plantering av träd
• belysning vid Coop-parkeringen
• laga infarten till Coop-parkeringen
• bättre skyltning vid nya E4 in mot Enånger
• informationstavla vid infarten från nya E4:an
• bredband till hela byn
• ingen neddragning av fasta telefoninätet
• flytt av busshållplatsen vid Coop
• hållplats för Y-bussen vid Enånger
• hållplats för X-tåget i Enånger
• bättre bussförbindelser till Söderhamn
• cykelväg till Borka
• fik på byn
• renoveringen av igenvuxna lekplatsen
• bankomat
• frisörsalong
• aktivitetshus för ungdomar
• flera lägenheter
• utkörning av varor från Coop
• postservice åter till Enånger
• skapa en erfarenhetsbank i Enånger på temat vem vet och kan vad?

I dag arbetar sju arbetsgrupper med problem, som Enångersborna vill få en lösning på. Det finns arbetsgrupper för boende, service, marknadsföring, kommunikationer, bredband-telefoni, centrum och administration.

I Enångers socken finns en by med fenomenal förmåga att mobilisera folk för utveckling av by och bygd: Lindefallet. Här har centralorten Enånger med samma namn som socknen en inspirationskälla.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv