Boka boende på Kungsgården Långvind!

Bankprotester i Enånger

Print Friendly, PDF & Email

Enångersborna accepterar inte att Hälsinglands sparbank lägger ner bankkontoret i Enånger.

Birgitta Persson har lagt ut protestlistor i Enånger. Hon har ett annat förslag till Sparbanken.

– Jag anser att man kan stänga i Iggesund istället som har bankomat och till och med tåg att åka med till Hudiksvall, säger Birgitta Persson.

Till detta kan man lägga att Iggesund har annan lokal bank, Handelsbanken. Så Iggesundsborna skulle inte bli utan bank om Sparbanken stängde kontoret, eller för att använda sparbanksledningen nyspråk, slog samman kontoret med Enånger.

Eva Edström hänvisar till Hälsinglands sparbanks avdelning för klagomål. Hon påminner vad det står överst på klagomålssidan på Hälsinglands sparbanks webbplats:

”Hälsinglands Sparbank har en strävan att alltid arbeta med att förbättra bankens produkter och tjänster.”

Långvind.com har tittat närmare på vad som är syftet med en sparbank, och finner där mycket starkt stöd för att banken ska behålla kontoret i Enånger.

Om Hälsinglands sparbank ska leva upp till de grundläggande fundamenten för en sparbank kan den knappast lägga ner kontoren i Sörforsa och Enånger, tredje respektive sjätte största ort utanför Hudiksvalls stad, eftersom en sparbanks uppgift är just att ha bakkontor på orten.

I Hudiksvalls kommun bor merparten av befolkningen utanför huvudorten. Hela 60 procent av invånarna bor i eller utanför de 30-talet tätorter och småorter som kommunen består av utanför Hudiksvalls stad.

”Många banker har anonyma aktieägare som får utdelning när det går bra för banken. En sparbank har istället huvudmän som är länkar mellan banken och det lokala samhället. När det går bra för en sparbank återinvesteras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka till orten där bankens kunder lever och verkar”, skriver Sparbankernas riksförbund på sin webbplats.

En av medlemmarna är Hälsinglands sparbank.

På webbplatsen för Sparbankernas riksförbund beskriver denna centralorganisation sparbankernas unika roll och historia.

Under rubriken ”Sparbanker och samhällsnyttan” utvecklar sparbankerna sin syn på samhället och den egna rollen i lokalsamhället:

”Sparbankernas stöd till lokal samhällsnyttig verksamhet är en del av kärnverksamheten och regleras i sparbankslagen. Den största samhällsnyttan gör man egentligen genom att finnas som sparbank och bedriva bankverksamhet på orten.”

Mot den bakgrunden torde en nedläggning av bankkontoret i Hudiksvalls södra kommundel (Enånger) och i en av kommunens mest attraktiva tätorter och bygder (Forsa) vara ett brott mot sparbankstanken. Bankverksamhet på orten är sparbankens signum.

Jörgen Bengtson

 

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv