Boka boende på Kungsgården Långvind!

Turismsamling i Enånger

Print Friendly, PDF & Email

Besöksnäringen i Enånger, det vill säga i mångt och mycket företag på kusten, går till offensiven. I dag träffades boendeanläggningar, matställen och arrangörer i Långvindsbruk.

Syftet med kvällsmötet var att samordna och stärka verksamheten inför sommarsäsongen 2013, även om en del anläggningar som Kungsgården Långvind har öppet året om och även har särskilda vinteraktiviteter.

Enångers Turism är ett nätverk av besöksnäringsföretag. Tidigare höll Hjalmar Åker ihop det informella nätverket. Efter hans frånfälle upphörde också nätverket att fungera.

Nu gör Enångers Turism en nystart efter några års dvala, med Mats Persson som sammankallande och ett tydligt namn på nätverket. Jämfört med för några år sedan finns också flera nya företag med: STF hotell och vandrarhem Kungsgården Långvind, Haga trädgårdscafé och Enångers bed & breakfast.

En annan förändring är att det nu finns en destinationsförening i Hudiksvalls kommun, Destination Glada Hudik. Den samlar turismföretag, handel och andra som vill utveckla besöksnäringen. En tanke med föreningen är att arbeta med subdestinationer, där kusten är en sådan. Annika Bergström och Jörgen Bengtson informerade på mötet om arbetet med Destination Glada Hudik och tankarna på att i förlängningen bilda ett destinationsbolag.

Enångers Turism kommer att träffas två gånger per år, en inför sommaren när vi har som mest vinter, en i september som summerar sommarens verksamhet. Nästa möte blir torsdagen den 12 september klockan 18 i Borka brygga.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv