Boka boende på Kungsgården Långvind!

Liv i Långvinds vatten

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds grunda havsvikar är utmärkt livsmiljö för fisk och fiskyngel.

Länsstyrelsen har sedan 2002 inventerat det marina livet i Långvinds fyra grunda havsvikar, som ingår i det så kallade Natura 2000-området. År 2002 fanns det gott om abborre och gädda. Sedan minskade bestånden. Förra året ökade abborryngeln i alla undersökta vikar. I år var det ett mer blandat resultat i abborryngelinventeringen:

– I år fick vi yngel i två vikar, och i två vikar fick vi inga yngel alls, säger Johan Persson, som på Länsstyrelsen Gävleborgs uppdrag genomfört inventeringen, till Hudiksvalls Tidning (14/8 2012).

Två dagars inventering i Långvind visar att abborre och gädda reproducerar sig i havsvikarna. Värre är det i Stockholms skärgård och söderut, där inventeringsresultatet i flera år varit bekymmersamt.

– Reproduktionen är störd. Fisken leker, men det blir inga yngel. Skulle det sprida sig norröver, vore det olyckligt, säger Johan Persson.

Långvinds grunda havsvikar ingår i Natura 2000, som omfattar skyddsvärda naturområden inom Europeiska Unionen (EU). Länsstyrelsen vill utvidga Natura 2000-området i Långvind och göra det till ett stort naturreservat, vilket Långvind.com skrev om 27 april 2012, Långvind får nytt reservat.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv