Ambitiöst sommarprogram i Enånger

Enångers hembygdsförening satsar på ett ambitiöst sommarprogram, med Kännadagen söndagen den 20 juni, fem bygdevandringar i juni–juli och musikkväll vid Ångersjön i augusti.

Kännadagen är hembygdsföreningens återkommande huvudaktivitet under sommaren. Den är förlagd till Tjännavallen (även stavad Kännavallen), börjar med gudstjänst klockan 11 och fortsätter med kyrkkaffe med bondtårta. För den hungrige finns kolbullar och varmkorv, för den spelsugne lotteri. Hembygdsföreningen bjuder också på naturstig och musikunderhållning.

Förra året startade Enångers hembygdsförening bygdevandringar, med en kvällsvandring i Bässe, Tosätter respektive Svedja och Hökberg. Bygdevandringarna blev populära, så i år utvidgar hembygdsföreningen dem från tre till fem kvällar.

Samlingsplats för vandringarna är Konsumparkeringen i Enånger, med start klockan 18.30. ”Medtag egen fikakorg”, uppmanar föreningen. Vandringarna startar klockan 18.30:

• Måndag 28 juni blir det vandring bland båtsmän och båtsmanstorp i Hökberg.

• Måndag 5 juli står Lindefallet och Lindesjöns på tur.

• Måndag 12 juli är temat kyrkligt, med ”kyrkogårdsvandring, kulturgravar och träd”.

• Måndag 19 juli fortsätter hembygdsföreningen med ”gravvandring”, den här gången med Tappersgraven, skyltuppmärkning och besök på Finnkyrkogården.

• Måndag 26 juli får vandrarna stifta bekantskap med Tosätters gårdsnamn.

• Måndag 9 augusti avslutar föreningen sommarprogrammet med sotarafton i Vildmarksbyn, Ångersjön.

Till skillnad från tidigare år, är Enångers hembygdsmuseum stängt i sommar på grund av reparationer.

Jörgen Bengtson