Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Bruksmiljöförening vädjar för Bränneriet

Print Friendly, PDF & Email

Håll öppet även kvällar och under hela augusti månad ut. Den maningen riktar Långvinds bruksmiljöförening till arrendatorerna av Café Bränneriet, som har annonserat att det blir neddragning av öppethållandet i sommar.

Bruksmiljöföreningen håll sitt årsmöte i Bränneriet den 1 april. En av huvudfrågorna var uttalandet riktat till arrendatorerna att ta sitt ansvar för Café Bränneriet, som de sommaren 2009 stängde i förtid, i strid med avtalet, och nu inte tänker hålla öppet som tidigare planerat under 2010.

Långvinds bruksmiljöförening lägger ett framgångsrikt år bakom sig, om än med ett underskott på 4 000 kronor.

Bruksmiljöföreningen har gått in i föreningen Hälsingland Turism, utvidgat möjligheten till enkel övernattning genom att köpa 16 sängar till gamla brandstationen, engagerat sig i projektet Kustnära mötesplatser, installerat en gästbrygga vid gamla ångbåtsbryggan, tagit fram en affärsplan för Långvind, tagit emot landshövding Barbro Holmgren, marknadsfört Långvind via olika kanaler och med hjälp av Långvindsgruppen haft kaféservering i Bränneriet under sportlovsveckorna.

Föreningens stora evenemang, Långvindsdagarna, var 2009 två dagar och hade flera uppskattade underhållningsinslag.

Liksom tidigare år har Hans Ekbrink ansvarat för museet och medverkat i projektet Sockenbilder, som har en särskild avdelning med bilder från Långvind.

En annan frågan som Långvinds burksmiljöförening har drivit är namnet på vattendraget i Långvind. Det har, genom skrivelse till Lantmäteriverket från Jörgen Bengtson och arbete från Bruksmiljöföreningen, fått ett namn: Långvindsån. Tidigare hette den Åtjärnsbäcken efter namnet på ett mindre, ganska okänt biflöde till den övre delen av vattendragen i höjd med Lindefallet. Jörgen Bengtson skrivelse till Lantmäteriverket har även gett Långvind tre andra officiella gårdsnamn: Kungsgården, Kvarnen och Mellanhammaren. Jörgen Bengtson och föreningen nådde dock ingen framgång i att ge Långvindsån det namn den hade i privilegiebrevet.

Årsmötet samlade tjugotalet besökare och räknade in 69 medlemmar i föreningen.

Årsmötet omvalde styrelsen, med undantag för en suppleant som hade avsagt sig omval. Styrelsen består av ordförande Carl Erik Tottie, kassör Hans-Olof Olsson, sekreterare Ulla Bergström, ledamöterna Pärlennart Larsson, Leif Olshagen och Mats Persson samt suppleanterna Inga-Britt Persson, Lars Tottie och Alf Wahlström.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv