Fortsatt dålig plogning i Långvind

Vägverket fortsätter att prioritera ned snöröjningen av vägen till Långvindsbruk – även om ambitionen är något högre än tidigare. Vägen från E 4:an till Långvindsbruk har lägsta prioritet när Vägverket plogar, grå färg. Plogbilen rycker ut först när det finns tre centimeter snö på vägen och lovar ploga vägen inom sex timmar. Sex timmar efter avslutat snöfall får det fortfarande finnas upp till tre centimeter snö på vägen. Halkan bekämpar man vanligen med sand.

För vägar med högsta prioritet, röd färg, dit E 4 och flertalet länsvägar hör, rycker Vägverket ut redan när det fallit två centimeter snö. Verket lovar att avsluta plogningen inom fyra timmar. Fyra timmar efter avslutat snöfall ska det finnas åtminstone snö- och isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan alltså förekomma. Dessa vägar är normalt saltade.

För vägar med näst högsta prioritet, blå vägar, rycker också Vägverket ut vid två centimeterns snötäcke. Verket lovar plogning inom fem timmar och högst två centimeter snö kvar på vägen fem timmar efter det att snöfallet upphört. Halkan bekämpar plogbilarna med sand eller salt beroende på trafikmängd och temperatur.

Vägverket reserverar sig för att det inte kan garantera snö- och isfri väg, när temperaturen sjunker under sex minusgrader. En annan brasklapp är att vissa vägar kan få vänta längre på snöröjning än utlovat.

Tidigare delade Vägverket in de allmänna vägarna i fem standardklasser, som styrde plogning, halkbekämpning och annan vinterväghållning. Nu omfattar indelningen tre klasser. Tidigare lovade Vägverket plogning av Långvindsvägen – väg 673 i officiella sammanhang – först sex till åtta timmar efter avslutat snöfall.

Aktuell status på vägar och vinterväghållning finns på www.vv.se.

Det går också bra att ringa på telefon 0278-61 15 55 för aktuell information om plogning, sandning och vägunderhåll i övrigt inom driftområde Bollnäs. Hit hör bland annat väg 673 och E 4:an söder om Enånger.

Jörgen Bengtson