Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Rännkullarna nytt reservat i Enånger

Print Friendly, PDF & Email

Enånger har fått ett nytt naturreservat, Rännkullarna, väster om Fågelhällan och Bässesjön. På tisdagen lät länsstyrelsen klubban falla för tre nya naturreservat i Hälsingland. De två andra finns i Ljusdals kommun.

Enångers nya naturreservat ligger på Rännkullarnas sydsluttning, söder om Storåsen. Det är 63 hektar stort och är ett av trettiotalet naturreservat i Hudiksvall kommun. Kommunen pekar i översiktsplanen från 2008 ut Rännkullarna som skyddsvärt område.

Rännkullarna har flera sällsynta växter som stor aspticka, platt fjädermossa, brunpudrad nållav och asptagging. Svampen asptagging är mycket sällsynt utanför Gävleborgs län.

Rännkullarna ligger 240 meter över havet och har tydliga spår från senaste istiden i form av kala klapperstensfält med runda stenar. Här finns också gott om lövträd och gammal tallskog.

Enånger har sju naturreservat:
• Bleckbergen, en liten urskog väster om Grängsjö
• Boda (11 hektar) i gamla Boda bruk
• Långbro väster om Lindefallet och i Söderhamns kommun
• Norrberget (10 hektar) norr om Grängsjö
• Rännkullarna (63 hektar) väster om Fågelhällan och Bässesjön
• Snäcken (12,5 hektar) i Långvinds fritidsområde
• Ysberget och Laxtjärnsberget (403 hektar) väster om Larsbo

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv