Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Långvinds herrgård blir k-märkt

Print Friendly, PDF & Email

Länsstyrelsen vill byggnadsminnesförklara Långvinds herrgård. Det är samma sak som att k-märka huset, vilket är den högsta formen av skydd en byggnad kan få. Skyddsklassningen innebär att man måste anmäla till länsstyrelsen om man vill göra förändringar av byggnaden.

Bakgrunden till beslutet är att länsstyrelsen anser att den drygt 200 år gamla herrgården har ett stort kulturhistoriskt värde och bör bevaras för framtiden.

Långvinds herrgård är unik, inte bara i Hudiksvall, utan även i Hälsingland och Norrland som helhet, ja kanske rent av i Sverige. Det som kännetecknar huset är att det är en ovanligt stor herrgårdsbyggnad i trä med mycket bevarat, både exteriört och interiört, från 1890-talet. Det var nämligen under artonhundratalets sista årtionde, som herrgården fick sin nuvarande utformning.

En byggnadsminnesförklaring av Långvinds herrgård innebär att det kan gå att få bidrag till visst typ av underhåll, i princip merkostnaden för antikvariskt underhåll.

– Om man exempelvis reparerar ett plåttak med traditionella material och metoder kan det vara berättigat för bidrag, säger Martin Åhrén, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen, till Hudiksvalls Tidning (22/9 2009).

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv